منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد رشته باغبانی(جزوات تایپی ...

 لیست جدید را در Alonefarmer.ir  ببینید    

1az4.com / 1az4.com

 جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد باغبانی 

فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰-۱۳۸۹

آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟

 و جزوات اساتید  دانشگاههای معروف و معتبر کشاورزی کشور

* گیاهشناسی و خاکشناسی (ضریب ۲) در کنکور کارشناسی ارشد :

 

۱-  گیاه شناسی (سیستماتیک و مورفولوژیک) ۳۰۴صفحه ای تایپی (دارای ۱۱ بخش-ریخت شناسی اندامهای رویشی وزایشی دکتر شهریار سعیدی-مورفولوژیک دکتر شهریار سعیدی-اصول رده بندی گیاهی دکتر شهریار سعیدی-سیستماتیک گیاهی دکتر علی وزوایی دانشگاه تهران-سیستماتیک دکتر شهریار سعیدی-سیستماتیک  دکتر علی اکبر حجت جلالی-خلاصه نویسی سیستماتیک و موفولوژیک و تصاویر کمکی)    کامل ومفید   (کد ۳۰۴/۱)

** گیاهشناسی ۲و۱     دکتر ناظری            دانشگاه تهران         ۶۲صفحه  دستنویس(انتخابی)

** سیستماتیک گیاهان زراعی و زینتی       محمد صانعی شریعت پناهی  ۶۱صفحه تایپ(انتخابی)

** سیستماتیک  گیاهی                          مهندس بقایی   دانشگاه تهران   ۵۱صفحه (انتخابی)

۲- خاکشناسی                دکتر کسرایی تبریز            ۹۴ صفحه  (کد ۹۴/۲ب) 

فروش جزوات کارشناسی ارشد- دکتری کشاورزی  09191812812 فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی گروه  فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی

لیست جدید را در Alonefarmer.ir  ببینید   

محتویات بسته آموزشی علوم باغبانی گروه آموزش کشاورز تنها

* گیاهشناسی و خاکشناسی (ضریب ۲) در کنکور کارشناسی ارشد

۱-  گیاه شناسی (سیستماتیک و مورفولوژیک) ۳۰۴صفحه ای تایپی (دارای ۱۱ بخش-ریخت شناسی اندامهای رویشی وزایشی دکتر شهریار سعیدی-مورفولوژیک دکتر شهریار سعیدی-اصول رده بندی گیاهی دکتر شهریار سعیدی-سیستماتیک گیاهی دکتر علی وزوایی دانشگاه تهران-سیستماتیک دکتر شهریار سعیدی-سیستماتیک  دکتر علی اکبر حجت جلالی-خلاصه نویسی سیستماتیک و موفولوژیک و تصاویر کمکی)    کامل ومفید   (کد ۳۰۴/۱)

** گیاهشناسی ۲و۱     دکتر ناظری            دانشگاه تهران         ۶۲صفحه  دستنویس(انتخابی)

** سیستماتیک گیاهان زراعی و زینتی       محمد صانعی شریعت پناهی  ۶۱صفحه تایپ(انتخابی)

** سیستماتیک  گیاهی                          مهندس بقایی   دانشگاه تهران   ۵۱صفحه (انتخابی)

** گیاهشناسی  عمومی                        خانم دکتر روح انگیز نادری   دانشگاه تهران  ۷۶ص تایپ

۲- خاکشناسی          دکتر کسرایی           دانشگاه  تبریز         ۹۵ صفحه  (کد ۹۵/۲ب)

** خاکشناسی عمومی  دیباگران تست ارشد باغبانی(کد ۱۳۴/۳ب) انتخابی(از کتابفروشی ها میتوایند خریداری کنید).

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای) هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم. 

. جزوات با رنگ آبی جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید). 

* گلکاری و سبزیکاری (ضریب ۳):

۴- سبزیکاری خصوصی    دکتر دلشاد      دانشگاه تهران      ۶۵صفحه دستنویس      (کد ۶۵/۶ب)

۵- سبزیکاری خصوصی    دکتر عبدالکریم کاشی  تهران   قسمت اول  ۶۶ صفحه تایپ  (کد۶۶/۷ب)

۶- سبزیکاری خصوصی    دکتر عبدالکریم کاشی  تهران   قسمت دوم ۷۴ صفحه تایپ (کد ۷۲/۸ب)

۷- سبزیکاری تکمیلی      دکتر عبدالکریم کاشی   تهران          ۸۵صفحه تایپ (کد ۸۳ /۹ب)

۸- سبزیکاری خصوصی   دکتر مبلی  دانشگاه اصفهان  ۴۶ صفحه(کد ۴۶/۱۰ب)(بروز شد۱۵/۸/۱۳۸۸)

**سبزیکاری سوالات تست ارشد به انضمام سوالات کنکور سالهای گذشته   با ۷مورد موضوعی در مورد سبزیکاری    نصرالله سوری و مسعود قاسمی قهساره       منابع استفاده شده برای جمع آوری کتاب(سبزی دکتر پیوست-سبزیکاری خصوصی دکتر کاشی تهران ۱و۲-سبزیکاری مبلی و مصطفی و پیراسته اصفهان - مسیحا سبزی خصوصی تبریز - دانشور اهواز)  (کد۱۱۹/۱۰ب) (از کتابفروشیها)

** سبزیکاری(اصلاح و بذر گیری گل و سبزی)   علیرضا مطلبی آذر      ۵۹ صفحه (انتخابی)

** اصلاح سبزی              دکتر عبدالکریم کاشی     دانشگاه تهران   ۱۱۴صفحه (انتخابی)

** سبزیکاری (روشهای پرورش سبزی )   دکتر عبدالکریم کاشی   دانشگاه تهران     ۷۷صفحه 

۹- گلکاری     دکتر صالحی                  دانشگاه شیراز      ۷۱ صفحه       (کد ۷۱/۱۱ب)

۱۰- گلکاری    دکتر خانم روح انگیز نادری + گلکاری زینتی   ۱۷ صفحه تایپ + باغبانی عمومی   دانشگاه تهران  ۸۳ صفحه  (کد۱۱۷/۱۳ب)

** گلکاری    دکتر مرتضی خوشخوی     دانشگاه شیراز      ۷۰صفحه        (کد ۷۰/۱۲ب) 

**کتاب  گلکاری (پرورش گلهای زینتی ایران) دکتر احمد خلیقی  (از کتابفروشیها)

  

* فیزیولوژی (مبانی و زندگی گیاه سبز) و فیزیولوژی پس از برداشت (ضریب ۲):

۱۱- فیزیولوژی گیاهی    دکترمجید راحمی            ۵۷ صفحه    (کد ۵۷/۱۵ب)

۱۲- فیزیولوژی گیاهی   دکتر دادپور  دانشگاه تبریز   ۶۴  صفحه  (کد ۶۴/۱۶ب)

۱۳- فیزیولوژی گیاهی             دکتر یونس مستوفی           ۷۹  صفحه تایپ   (کد ۷۹/۱۷ب) 

۱۴- فیزیولوژی پس از برداشت   دکترمجید راحمی               ۳۰ صفحه جزوه     (کد ۳۰/۱۸ب)

۱۵- فیزیولوژی پس از برداشت  دکترمجید راحمی  ۵۹صفحه  خلاصه کتاب دکتر راحمی (کد۵۹/۱۹ب

۱۶- فیزیولوژی پس از برداشت  دکتر مستوفی دانشگاه تهران     ۲۲ صفحه   (کد ۲۲/۲۰ب) 

۱۷- تنفس ونقش آن در فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی دکتر مصباح بابالار     ۱۸صفحه تایپ   (کد۱۸/۲۲ب)

**  فیزیولوژی پس از برداشت  تکمیلی                 ۴۱صفحه   (انتخابی)

** فیزیولوژی و تشریح گیاهی        ۲۵صفحه تایپ

 

*میوه کاری  ضریب ۳(میوه های معتدله-میوه کاری دانه ریز-میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری):

۱۸-  میوه های مناطق معتدله  دکتر یوسف رسول زادگان دانشگاه اصفهان ۵۶صفحه(کد ۵۴/۲۳ب)

۱۹- میوه کاری   دکترکوروش وحدتی  دانشگاه تهران   ۳۹ صفحه + خلاصه ای از میوه کاری   دکتر کاظم ارزانی    تربیت مدرس تهران  ۱۷صفحه                کلا۵۷صفحه   (کد ۵۷/۲۵ب)

**  کتاب درختان میوه معتدله و خزان دار  (میوه های معتدله و میوه کاری) دکتر  مجید راحمی  دانشگاه شیراز   (از کتابفروشیها)

۲۰-  جزوه میوه کاری  (میوه های مناطق معتدله و خزاندار)    دکتر مجید راحمی   دانشگاه شیراز  ۳۰ صفحه  (کد۳۰/۲۷ب) دستنویس  (۱۵/۸/۱۳۸۸ بروز شده است).

** گرده افشانی و باروری در گیاهان  باغبانی(باغی) دکتر  عبادی  تهران ۴۳ صفحه (انتخابی)

۲۱-  میوه کاری دانه ریز    دانشکده کشاورزی کرج (دانشگاه تهران) دکتر عبادی + دکتر وازگین گریگوریان دانشگاه تبریز       ۴۶ صفحه   (کد۴۶/۲۹ب)

** میوه کاری  دانه ریز     دکتر عبادی     دانشگاه تهران  بصورت پاورپوینت پرینت شده   ۲۹ صفحه

** میوه کاری دانه ریز      دکتر فاطمیه    دانشگاه تبریز   ۲۷ صفحه دستنویس (انتخابی)

۲۲-  میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری     دکتر عنایت الله تفضلی شیراز ۷۶صفحه+لغات انگلیسی و اصطلاحات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۶ صفحه  + میوه های نیمه گرمسیری  دکتر علی اکبر رامین  خلاصه  ۶ صفحه        کلا ۸۸صفحه   (کد ۸۸/۳۰ب)

۲۳- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری      دکتر عبادی  دانشگاه تهران  ۶۹ صفحه(کد ۳۱/۳۱ب)

۲۴- میوه های گرمسیری   دکتر زمانی    انار-خرمالو-مرکبات-آناناس-انبه    ۶۰صفحه(کد۶۰/۳۲ب)

۲۵- میوه های گرمسیری   دکتر وحدتی   دانشگاه  ابوریحان تهران            ۲۴ صفحه(کد ۲۴/۳۳ب)

** میوه کاری ۳میوه     ارشادی   دانشگاه همدان      (میوه های مناطق معتدله۲صفحه +گرمسیری و نیمه گرمسیری  ۹۳ صفحه + نکاتی درباره دانه ریز های عمده  ۱۳۴ صفحه)     ۸۰ صفحه پشت ورو دستنویس (کد ۸۰/۳۴ب)   (انتخابی)

** پرورش درختان زینتی       دکتر مجتهدی      دانشگاه تهران       ۶۶صفحه (جزوه انتخابی)

 

* ازدیاد نباتات با(ضریب ۲):

۲۶- ازدیاد نباتات    دکتر زمانی  دانشگاه تهران    ۱۰۶ صفحه روشهای کلی ازدیاد نباتات و گیاه افزایی - خلاصه   ۱۹ صفحه        کلا ۱۲۲ صفحه   (کد ۱۲۲/۳۵ب)

۲۷-  ازدیاد و خاک و حاصلخیزی   استاد سلامی تدریس شده از روی ۳جلد کتاب ازدیاد نباتات (جلد ۱و۲و۳)، نویسنده: دکتر مرتضی خوشخوی (نکته برداری و قسمت های مهم ۳ جلدکتاب می باشد).  

۲۰۲صفحه پشت ورو   (کد۲۰۲/۳۶ب)

 

* زبان عمومی و تخصصی با(ضریب ۲):

** زبان عمومی  کلیه رشته ها        ۱۰۴صفحه   (کد ۱۰۴/-ب)   ۱۴۰.۰۰۰ ریال جزءلیست نمیباشد و سلیقه ای و براساس نیاز شما میباشد.

۲۸- زبان انگلیسی( واژه ها و اصطلاحات انگلیسی باغبانی)    ۱۰۶صفحه   (کد ۱۰۶/۳۷ب)

۲۹- زبان تخصصی تست  چاپ ۱۳۸۸  دیباگران                        ۴۸صفحه     (کد۴۸/۳۸ب)

 

*تست های ارشد باغبانی:

** تست  مجموعه پرسش های ۴ گزینه ای کنکور ارشد باغبانی  ۱۲۰۰ پرسش ۴ گزینه ای ۱۱۵صفحه (کد۱۱۵ /۳۹ب) 

۳۰-  تست سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۸ با پاسخ کلیدی ( بعضی آزمون ها) ۱۳۱صفحه (کد۱۳۱/۴۰ب) 

** کتاب سیزیکاری دکتر غلامعلی پیوست   دانشگاه گیلان   (از کتابفروشیها).

۳- سبزیکاری عمومی      دکتر عبدالکریم کاشی   دانشگاه تهران  ۳۲صفحه تایپ     (کد ۳۱/۴ب)

** سبزیکاری عمومی       دکتر دلشاد       دانشگاه تهران    ۴۲صفحه دستنویس     (کد۴۲/۵ب)

*************افزودن به سبد خریدخرید کل مجموعه جزوات کارشناسی ارشدباغبانی(توصیه شده ی بالا)

داوطلب گرامی شما میتوایند بسته آموزشی را کامل/یا گلچین کنید/یا از ۴ مورد سری مجموعه باغبانی(که در این صفحه قید شده) گلچین انجام بدید و خریداری نمایید.  

۲- جزوات خلاصه شده توسط رتبه های برتر کارشناسی ارشد باغبانی در صورت کمبود وقت شما تا زمان آزمون(ارائه شده فقط در گروه آموزشی کشاورز تنها)۱۳۸۹-۱۳۸۸:

- خلاصه و نت برداری       میوه کاری       ۱۹صفحه

- خلاصه و نت برداری     خاکشناسی     ۲۱صفحه

- خلاصه ونت برداری   خاکشناسی  ۲۷صفحه(خلاصه نویسی خاکشناسی دکتر شهلا محمودی)

-  خلاصه و نت برداری   سبزیکاری (سبزیکاری دکتر پیوست-دکتر دانشور-دکتر کاشی)  ۴۹صفحه

- میوه کاری  دانه ریز     دکتر عبادی  دانشگاه  تهران  بصورت پاورپوینت پرینت شده      ۲۹ صفحه

 

 

۳- تستهای دانشگاه آزاد اسلامی دوره دکتری (.Ph.D) علوم باغبانی:

آزمون ورودی دوره دکتری (.Ph.D)  علوم باغبانی  دانشگاه آزاد اسلامی سالهای ۱۳۸۷ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲  بدون پاسخ  ۵+۵+۵+۵ صفحه  کلا ۲۰صفحه

 

 ۴- سوالات تست کنکوری دانشگاه آزاد فوق لیسانس مهندسی علوم باغبانی:

سوالات تست کارشناسی ارشد ناپیوسته(فوق لیسانس) رشته های مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی،علوم باغبانی(میوه کاری-سبزی کاری-گیاهان زینتی-گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای)و علوم و تکنولوژی بذر   کدهای(۵۰۲۰۴-۵۰۲۲۱-۵۰۲۲۲-۵۰۲۲۵-۵۰۲۲۰-۵۰۵۵۳)   سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴  ۹+۱۰+۹ صفحه       کلا۲۸صفحه

 

۵- جزوات دانشگاه آزاد باغبانی           آخرین تاریخ بروز رسانی:۱۴/۰۸/۱۳۸۸

- گیاهشناسی                خانم دکتر زاجی               دستنویس       ۱۲صفحه

- آز.تشریح و رده بندی گیاهی      دکتر بیتا زاجی        تایپ               ۱۲ صفحه

- فیزیولوژی گیاهی                دکتر روز رخ                 دستنویس        ۴۴صفحه

 *************خرید جزوات دانشگاه آزاد باغبانی(کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد).

۶- کتابهای کارشناسی ارشد که جزء منابع و مهم هستند که از کتابفروشیها میتوانید تهیه کنید:

فیزیولوِژی پس از برداشت     دکتر مجید راحمی         

گیاه افزایی        ازدیاد نباتات-مبانی... جلد اول

 جلد دوم ۹۰۴ صفحه دانشگاه شیراز     دکتر خوشخویی  و جلد سوم

مبانی فیزیولوژی گیاهی      حسین لسانی و مسعود مجتهدی       

زندگی گیاه سبز                حسین لسانی و مسعود مجتهدی        

گلکاری (پرورش گلهای زینتی ایران)  دکتر احمد خلیقی 

سیزیکاری      دکتر غلامعلی پیوست        دانشگاه گیلان 

ـ کتاب اصول باغبانی ـ دکتر مرتضی خوشخوی ـ دانشگاه شیراز ـ دکتر بیژن شیبانی ـ دکتر ایرج روحانی ـ دکتر عنایت اله تفضلی

ـ کتاب پرورش مرکبات در ایران ـ دکتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

کتابهایی که در بالا قید شده است کتابهای مهم در رابطه با علوم باغبانی هستندکه میتوانیداز کتابفروشیها  تهیه کنید یا از کتابخانه های در سطح شهر یا دانشگاه امانت بگیرید /یا این کتابها را از ما خریداری کنید که هزینه پست+هزینه کتاب را پرداخت نمائید.

 

۷ - موارد سلیقه ای و جزوات دانشگاهی بصورت مجزا از هم: 

هرس درختان ودرختچه ها  در فضای شهری (روشهای هرس)              تایپ  ۳۵ صفحه

تشریح اندامهای رویشی گیاه    از خانم مهندس مهدویان  دانشگاه  تهران     ۵۴صفحه

سبزی ها و میوه ها(فیزیولوژی بعد از برداشت-شاخص های رسیدگی-کسسر تنفسی-کیفیت-انبار و انبار داری-تغیرات فیزیکی و شیمیایی در زمان رسیدن میوه-مواد موثر و شیمیایی بر تنفس-سرد کردن مواد اولیه و متد های مختلف سرد کردن محصولات     ۲۱ صفحه

گیاهان آپارتمانی   (معرفی-کاشت-نگهداری-نور و خاک و تکثیر  کلیه گیاهان آپارتمانی با عکس گل مربوطه-چگونگی خاک و آب برای گیاه و دما)و عوامل موثر محیطی-زمان تکثیر-لوازم و تجهیزات- روشهای اصلی تکثیر

گیاهشناسی ۱ فیزیولوژی و تشریح     گروه زراعت و اصلاح نباتات کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه   ۷۵ صفحه تک رو و با شکلهای توضیحی

گیاهشناسی ۲(سیستماتیک و مرفولوژی)  دکتر شهریار سعیدی  دانشگاه رشت  ۱۰۵ صفحه  پشت و رو

گیاهشناسی ۲(مرفولوژی و سیستماتیک )  محمد حسن راشد  دانشگاه رازی کرمانشاه  ۱۰۵ صفحه  پشت و رو

گیاهشناسی ۱ مهندس محمد رضا کریمی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان استان قزوین ۶۰ صفحه پشت ورو

درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری  تهران  جمشید حکمتی  چاپ ۱۳۷۷     ۱۰۲صفحه پشت و رو

بخش اول درختکاری و باغبانی خصوصی (۱)  استاد کریمی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان  23 صفحه پشت و رو  تایپی

پیوند علمی و عملی  باغبانی عمومی  ۹ صفحه پشت و رو (انواع پیوند ها با شکل-با جدول و روش پیوند درختان میوه)

تغذیه محصولات باغی  دکتر مجید عزیزی  زمستان ۱۳۸۵  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد -  ۳۴ صفحه پشت و رو    (کودها و اصول کو دهی-بیان آزمایشات مختلف...)

ـ تغذیه محصولات باغی ـ دکتر مجید عزیزی ـ زمستان 1385 ـ 34 صفحه پشت و رو ـ تایپ (روزنامه ـ مجله ـ درسی ـ همایش ... جمع آوری شده)

ـ پیوند (عملی و علمی) باغبانی عمومی ـ تهیه محمد جواد موسوی ـ 9 صفحه با عکس انواع پیوندها و جدول زمانی و روش پیوند درختان و درختچه های زینتی.

ـ اصول باغبانی ـ مهندس عابدی -دست نویس دانشگاه مشهد ـ 19 صفحه تک رو.

اصول باغبانی ـ دکتر مرتضی خوشخوی ـ دانشگاه شیراز ـ دکتر بیژن شیبانی ـ دکتر ایرج روحانی ـ دکتر عنایت اله تفضلی ـ 283 صفحه

ـ تدوین ضوابط اجرائی و شاخصه ها و تهیه تقویم زمانی عملیات فضای سبز (بخشی از درس طراحی باغ و پارک) دکتر علی تهرانی فر 1385 ـ 98 صفحه پشت و رو ـ تایپ فردوسی مشهد.

ـ پرورش مرکبات در ایران ـ دکتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

ـ گلکاری ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان ـ سال ۱۳۸۲ـ استاد مرتضوی ـ ۱۴۴ صفحه تک رو تایپ.

ـ گلکاری ـ مرتضوی ـ زنجان ـ ۸۲ ـ ۱۴۴ صفحه تک رو.

ـ میوه کاری دانه ریز ـ استاد ربیعی ـ انگور ـ 36 صفحه پشت و رو و تایپی و دست نویس

تربیت و هرس درختان میوه ـ دکتر مجید راحمی ـ شیرازـ 15 صفحه تک رو تایپی.

میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ـ دکتر تفضلی ـ تدریس شده در دانشگاه مشهد توسط استاد مرتضی اکرمیان. 53 صفحه پشت و رو دست نویس.

شناسایی انواع درختان میوه ـ عملیات زراعی در باغات میوه ـ کاربرد هرمون ها در درختان میوه ـ تشکیل رشد میوه ـ ریزش ـ سال آوری ـ تنک کردن ـ روش های ازدیاد درختان میوه ـ عملیات ادوات میوه ـ واژه نامه ها ـ جداول.

گیاهشناسی 2( مرفولوژی و سیستماتیک) ـ محمد حسن راشدـ دانشگاه رازی ـ 95 صفحه پشت و رو تایپی.

   

تماس با آروین: 

 ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸- ۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲ -۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹   تماس مستقیم   

 ۲۲۲۵۰۴۷ -۰۲۸۲    دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸ عصر 

 

نحوه خرید جزوات:

             پرداخت الکترونیک بانک های سامان ,پارسیان ,ملی ,سیبا ,سپهر صادرات ,جام ملت ,مهر کشاورزی  ,اقتصاد نوین  , پاسارگاد و دیگر کارت های اعتباری  عضو شتاب          

     داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت  مراکز استانها ۳ روز  و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت / یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب / یا کارت به کارت:

Saman Bank

بانک سامان شماره حساب      ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۸۰۰-۹۲۰۱      به نام محمد آروین

بانک سامان شماره کارت    ۵۱۳۷ - ۱۰۴۳ - ۸۶۱۱ - ۶۲۱۹  به نام محمد آروین

گوگل موتور جستجوی گوگل فارسی  فروش مجموعه سوالات کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی

آدرس پستی قزوین- شهر صنعتی البرز- صندوق پستی ۱۵۳۳ محمد آروین

تهیه و فروش انواع حشرات بصورت خشک(اتاله) یا زنده یا در داخل الکل سفید

فرصت را از دست ندهید و هم اکنون نسبت به خرید منابع کامل مهندسی کشاورزی اقدام کنید

 

پس از خرید و مطالعه منابع فوق با مراجعه مجدد به وبلاگ ما نظرات ارزشمند خود را در مورد این مجموعه در اختیار ما و دیگر علاقه مندان به مهندسی کشاورزی قرار داده
و همچنین از ارائه محصولات جدید ما مطلع گردید.
 

منابع کارشناسی ارشد  باغبانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی

منابع جزوات ارشد باغبانی

جزوات برتر باغبانی

جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد باغبانی 

فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد ۱۳۹۰-۱۳۸۹

آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟ 

فروش جزوات کارشناسی ارشد- دکتری کشاورزی  09191812812 فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی گروه  فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی

**  گلکاری    دکتر ریزی                                                ۷۷صفحه (انتخابی)
 
تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 05:43 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر