منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

مرتع داری :

نام کتاب : مرتعداری
نویسنده : دکتر های کریمی
انتشارات : دانشگاه تهران چاپ پنجم
مرتع داری
الف ) لزوم توجه بیشتر به مرتع داری و تأمین علوفه و دام
%5 خاک ایران را مراتع تشکیل می دهند و این نقاط زیستگاه های مهمی هم برای جانوران اصلی و هم وحشی است. متأسفانه به علت عدم کنترل این مراتع مورد چرای مفرط و خارج از فصل دامها قرار گرفته و خسارت زیادی بدانها وارد گردیده است و بسیاری از آنها در آستانه نابودی قرار دارند. بهبود و ترمیم مراتع کشور مستلزم تأمین علوفه سالیانه دام به ویژه علوفه زمستانه و هم چنین تفهیم اصول صحیح استفاده از مراتع به زارعین و دامداران می باشد. با توجه به احتیاجات روز افزون کشور به فرآورده های دامی به ویژه گوشت و ترقی سطح زندگی و افزایش جمیع کشور به میزان سالیانه 5/2% چنانچه در انتخاب و احیای مراتع کشور بذل توجه بیشتری نشود در آینده دامپروری و دامداری دچار بحران شدیدی خواهد شد. 

Alonefarmer.ir   / Alonefarmer.mihanblog.com 

نام کتاب : مرتعداری
نویسنده : دکتر های کریمی
انتشارات : دانشگاه تهران چاپ پنجم
مرتع داری
الف ) لزوم توجه بیشتر به مرتع داری و تأمین علوفه و دام
%5 خاک ایران را مراتع تشکیل می دهند و این نقاط زیستگاه های مهمی هم برای جانوران اصلی و هم وحشی است. متأسفانه به علت عدم کنترل این مراتع مورد چرای مفرط و خارج از فصل دامها قرار گرفته و خسارت زیادی بدانها وارد گردیده است و بسیاری از آنها در آستانه نابودی قرار دارند. بهبود و ترمیم مراتع کشور مستلزم تأمین علوفه سالیانه دام به ویژه علوفه زمستانه و هم چنین تفهیم اصول صحیح استفاده از مراتع به زارعین و دامداران می باشد. با توجه به احتیاجات روز افزون کشور به فرآورده های دامی به ویژه گوشت و ترقی سطح زندگی و افزایش جمیع کشور به میزان سالیانه 5/2% چنانچه در انتخاب و احیای مراتع کشور بذل توجه بیشتری نشود در آینده دامپروری و دامداری دچار بحران شدیدی خواهد شد. توجه به مسائل فوق علاوه بر تأمین علوفه کمک بزرگی به جلوگیری از فرسایش خاک خواهد نمود. به علاوه همزمان با احداث مراتع خسارت ناشی از باد و آب و سیلاب کاهش پیدا کرده و یا به کلی از بین می رود.

مرتعداریعلمی است که با استفاه از نباتات طبیعی جهت تعلیف و چرانیدن دام همراه با جلوگیری از اثرات سوء نسبت به سایر منابع از جمله زمین و جامعه نباتی بوده و موجب حفظ و نگهداری این جامعه می گردد. بنابراین حفظ و حراست کلی مراتع را چه از نظر زراعی و چه از لحاظ نگهداری مرتع داری می نامند. رشته های مربوط به این علم عبارتند از :
1) اقلیم شناسی ،

2) زمین شناسی

3) آگرونومی و زراعت

4) فیزلوژی حیوانی

5) اکولوژی و طبقه بندی گیاهی

6) دامداری

7) اقتصاد عمومی


مرتع به اراضی دایر یا بایر اطلاق می شود که رستنی ها در آن به حالت طبیعی رشد نموده، میزان بارندگی آن منطقه نسبتاً کم باشد و به وسیله حیوانات اهلی و شکاری و وحشی مورد چرا واقع گردد و هیچ عاملی آنرا محدود ننماید.


چراگاهبه آن دسته از اراضی اطلاق می شود که به صورت کلی دایر و یا محصور بوده ، عملیات آبیاری و کوددادن در آن صورت بپذیرد . ضمناً باید میزان نزولات نواحی مزبور رضایتبخش بوده، گیاهان علوفه ای در این نواحی کشت و زرع گردد.


نباتات علوفه ای به کلیه رستنی هایی اطلاق می شود که خوراک احشام به حساب می آید و موجب زیست و دوام زندگی آنها گردد (انواع گیاهان علوفه ای)


تلوزار و بوته زارعبارت است از درختان – درختچه ها و بوته هایی که دام از قسمت های خوش خوراک آن می خورد . برگ درختان و پوست میوه جات را نیز می توان تحت این دسته منظور نمود.


علف هرز :به نباتاتی اطلاق می شود که در زراعت نباتات معین می روید در حالی که هدف اصلی کشت خالص آن نبات یا گیاه معین می باشد.


علفزار : به کلیه اراضی که در آن رستنیهای خوش خوراک یا بد خوراک می روید اطلاق می شود.


مرتع کاری : احداث و احیاء مراتع مصنوعی را که از طریق بذر گیاهان مختلف به صورت مخلوط کاشته شود


کشتزار – چرا گاه : اراضی ایکه به طور منظم پس از هر چین مورد چرا قرار می گیرد


چرا گاه کشت زار : اراضی ایکه با اندکی تغییر و تبدیل پس از چرا برداشت می شود


1) مراتع مصنوعی :

عبارت است از اراضی ایکه هر سال یا هر چند سال یک بار تجدید کشت شده از آن بهره برداری به عمل می آید. مراتع مصنوعی خود چهار حالت دارد.


1: چرا گاه :

4: کشت زار- چراگاه


2) مراتع طبیعی :

عبارت است از اراضی که به صورت طبیعی و خودرو پوشیده از انواع گیاهان علوفه ای و غیر علوفه ای می باشد.


الف) مراتع طبیعی مرغوب : اراضی سرسبزی که به صورت طبیعی پوشیده از نباتات علوفه ای و غیر حبشی است و اکثراً در کناره های دریای خزر (بخصوص مازندران) قرار دارد.
ب) مراتع طبیعی نامرغوب : اراضی که به صورت طبیعی پوشیده از نباتات علوفه ای خشبی است و اکثراً در دامنه ها و جلگه های خشک واقع شده است.
عموماً گیاهان موجود در مراتع طبیعی در نقاطی که دسترسی بدان ناحیه کمتر امکان پذیر است از خانواده گندمیان و یا خانواده لگومینوز(تیره نخود) هستند. 

Alonefarmer.ir   / Alonefarmer.mihanblog.com  

به اراضی اطلاق می شود که تحت عوامل زراعتی کشت و کار شده محصول آن مستقیماً مورد چرای اقسام واقع گردد.
2: کشت زار : به اراضی اطلاق می شود که تحت عوامل زراعتی کشت و کار شده، محصول آن پس از برداشت به مصرف خوراک حیوانات می رسد
3: چراگاه – کشت زار
تاریخ ارسال: دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:29 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر