منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

رستنی های هرز و خاک مراتع :

) مراتعی که قبلاً مورد کشت قرار گرفته اند
در اراضی دارای حد متوسط 230 میلی متر بارندگی سالیانه و 2500 متر ارتفاع واقع در نواحی نیمه جلگه ای و جنگلی خشک تحت شرایطی که دیم کاری امکان پذیر باشد، در حال حاضر کشت و زرع انجام می گیرد. با تلاش های محیط زیستی سازمان محیط زیست بخش زیادی از مراتع از کشاورزان پس گرفته شده و در حال احیای مجدد است. اغلب تجدید نسل رستنیهای مهم غیرممکن است و آن به علت عدم توانایی تولید بذر گیاهان مراتع طبیعی است و از طرف دیگر علف های هرز و دائمی اراضی دائر مانند ورک دائماً باعث چیزه شدن بر سایر علف های مفید می شود. در نواحی دارای زمستان های گرم و ملایم علف های یکساله غالب عبارتند از

1) یونجه

2) شنبلیله

3) شمعدانی عطری

4) جو وحشی در نواحی دارای شرایط آب و هوای سرد گونه های غلب عبارتند از


1) مورغا – چبر

2) جارو

Alonefarmer.ir   / Alonefarmer.mihanblog.com

3) مراتعی که قبلاً مورد کشت قرار گرفته اند
در اراضی دارای حد متوسط 230 میلی متر بارندگی سالیانه و 2500 متر ارتفاع واقع در نواحی نیمه جلگه ای و جنگلی خشک تحت شرایطی که دیم کاری امکان پذیر باشد، در حال حاضر کشت و زرع انجام می گیرد. با تلاش های محیط زیستی سازمان محیط زیست بخش زیادی از مراتع از کشاورزان پس گرفته شده و در حال احیای مجدد است. اغلب تجدید نسل رستنیهای مهم غیرممکن است و آن به علت عدم توانایی تولید بذر گیاهان مراتع طبیعی است و از طرف دیگر علف های هرز و دائمی اراضی دائر مانند ورک دائماً باعث چیزه شدن بر سایر علف های مفید می شود. در نواحی دارای زمستان های گرم و ملایم علف های یکساله غالب عبارتند از

1) یونجه

2) شنبلیله

3) شمعدانی عطری

4) جو وحشی در نواحی دارای شرایط آب و هوای سرد گونه های غلب عبارتند از


1) مورغا – چبر

2) جارو

3) خارگونی

4) گون


در نواحی دارای زمستان های سرد علف های بلند دائمی رشد می کند آنها به زحمت برای خوراک احشام مورد استفاده واقع می شود مانند :
1) گل گندم

2) فرفیون

3) تیره گاو زبانیان

4) تیره نعناع

 

4) زمین های زیر کشت و آیش زمین های زراعی فاریاب که با روش جدید مکانیزه کشت و زرع می شوند تنها زمینهایی است که ماهها پس از برداشت محصول مورد چرا قرار می گیرند و احشام می توانند از کنش باقی مانده گندم و جو استفاده نمایند. در مناطقی که زراعت به صورت ابتدایی باقی مانده باشد و یا بین دوره های زرایی آیش ( حالتی است که کشاورزان برای بهبود خاک و احیاء دوباره و تقویت خاک از نظر عناصر میکرو و ماکرو یکسال و یا چند سال در زمین عمل کشت انجام نمی دهند) قرار گیرد، رستنیهای هرز ظاهر می شوند.


برخی از رستنیهای هرز عبارتند از :
1) شبدر شیرین

2) مرغ cynoden dactylon مناطق دیم با دوره های کوتاه و با تطویل آیش به علت بوجود آمدن فلوری غنی از نباتات یک ساله بهاره و گونه های دائمی متنوع که در طول مدت تابستان برای احشام قابل چرا است ، بسیار سودمند است. این گیاهان دارای سرعت رشد و قدرت مقاومت در برابر روش های قدیم و ظرفیت همه جانبه ای هستند.


5 – چگونگی تشکیل خاک مراتع :
خاک عبارت است از پوسته بیرونی زمین که تحت عوامل بیوشیمی و فرسایش به وجود آمده است. خاک های معدنی که از تجزیه سنگ مادر به وجود آمده درهر نقطه دارای حجم معینی هستند و جزء متشکله اکثر خاک های مهم کشاورزی و زراعتی جهان می باشند.
خاک های معدنی شامل 55 درصد مواد معدنی (بقایای سنگ مادر) 5 درصد مواد آلی (بقایای گیاهی) و بیشتر از 50 درصد خلل و فرج هستند. خلل و فرج خاک های معدنی در زمان های مختلف با نسبت های متفاوتی از هوا و آب پر می شود.
خاک های آلی عبارت هستند از خاک هایی که نسبت درصد مواد آلی آنها بیش از مواد معدنی موجود در خاک می باشد. خاک های آلی اغلب تحت شرایط خاص برابر بارندگی فراوان و حرارت معتدل به وجود آمده غالباً محدود به مناطق معینی می گردد.
تجزیه شیمیایی خاک در وهله نخست مربوط به عوامل مختلف و ترکیبات جوی است و مربوط به واکنش های آب در اسید کربنیک و اکسیژن است. اغلب مواد جامد در آب خالص غیرمحلول می باشد در حالی که سنگ آهک و کربنات کلسیم در آب کاملاً محلول است.
آب و گاز کربنیک هوا توأماً اسید کربنیک را تشکیل می دهند که قدرت حلالیت آن هفت برابر آب خالص است. ریشه تمام نباتات به ویژه جلبک های از خود اسید کربنیک ترشح می نمایند و برخی از آنها نیز اسید اگزالیک با اسید نیتریک ترشح می کند که در تجزیه خاک مؤثر است. اغلب موجودات ذره بینی از جمله باکتریها و قارچها و آلگها و کرمها در تجزیه خاک مؤثرند. به طوری که یک گرم خاک حاوی حدود 50 میلیون باکتری می باشد.
اطمینان در تأمین آب مورد احتیاج ارزش زمین را جهت مراتع تعیین می نماید. باید توجه داشت که خاک نقش واسطه در جهت رشد و نمو گیاهان مراتع در اراضی مورد نظر به عهده دارد. گیاهان مراتع مصنوعی (علوفه گندمیان) در برابر واکنش های خاک یعنی PH مانند گیاهان زراعتی حساس نمی باشند. حداکثر عملکرد نباتات مراتع در PH بین 5 الی 5/7 بدست می آید.


6 – موارد مورد لزوم گیاهان :
مواد غذایی گیاهان رکن اساسی تغذیه احشام را تشکیل می دهد. در گیاهان بیش از هر چیز اکسیژن و در اندام حیوانی بیشتر ازت – کربن و هیدروژن وجود دارد. اندام گیاهی شامل آب و مواد خشک می باشد. مواد خشک گیاهی عبارت است از مواد معدنی و ترکیبات (اتصالهای) ازت دار (آلبومین – مواد سفیده ای و آلبومین دار)و پروتئین خام و همچنین ترکیبات بدون ازت و بالاخره ویتامین ها مواد خشک گیاهی از دو قسمت معدنی و آلی تشکیل شده اند. مواد آلی شامل چوبی – هیدرات های کربن و ویتامین ها هستند. مواد معدنی گیاهان برای رشد و نمو حیوانات جوان لازم و مفید می باشد. ارزش علوفه ای گیاهان مربوط به ترکیبات مواد معدنی داخل خاکستر گیاه است و اغلب در جیره بندی علوفه حیوانات به مواد cl,Na,p,ca و به ندرت به مواد cn;mn , s,fe,mg,k و co توجه می گردد.


پروتئین خام :
در موارد خشک اندام های مختلف گیاهی می توان دو گروه مواد ازت دار و فاقد ازت را از یکدیگر تمیز داد. مجموع ترکیبات ازت دار یا پروتئین خام گیاه را می توان از حاصلضرب میزان ازت موجود در اندام گیاه با ضریب معینی بدست آورد. در پروتئین خام به طور متوسط 16 درصد ازت وجود دارد.(25/6 = 16 / 100) مواد سفیده ای در تغذیه دام اهمیت بسزایی دارد. این مواد شامل آنزیمها – هورمون ها – رنگریزه ( پیگمنت ها) و سایر موادی می باشد که در واکنش هضم – متابولیسم و مصونیت اعضای دام اثر مهمی دارد.
مواد سفیده ای در گیاهان یا به صورت محلول و یا در شیره سلولی علوفه ای آبدار و یا به حالت کلوئیدی در پروتوپلاسم و هسته سلول و یا بالاخره به حالت سفت و سخت در بذر دانه و غیره ذخیره می گردد. مواد غذایی گیاهی که حاوی مواد سفیده ای فراوانی می باشد عبارت است از : کنجاله روغنی (30 تا 45%) بقولات ( 25 تا 30%) علوفه خشک لگومینوز ( 12 تا 15%) و کاه و علوفه خشک گرامینه ها (4 تا 06%)


آمیدها
قسمت دیگر پروتئین خام را آمیدها تشکیل می دهند. آمیدها دارای گروه های مختلف منجلمه اسیدهای آمینه – لگوکوزیدهای ازت دار – نیترات و نمک های آمونیاک است که همگی در آب گرم محلول می باشد.


مواد فاقد ازت
مواد فاقد ازت قسمت مواد خشک غذاهای علوفه ای را تشکیل می دهد. مواد فاقد ازت به دو گروه بزرگ چوبی ها و هیدراتهای کربن تقسیم می شود. میزان چربی در دانه و بذر گیاه بیش از ساقه و برگ است و در ریشه و غده کمتر از دیگر اندامهای گیاه چوبی یافت می گردد. ذرت و یولاف 5 تا 6 درصد و بذر گندم و چاودار 1 تا 4 درصد و دانه آفتابگردان و کتان بین 30 تا 40 درصد چربی ذخیره دارند. هیدراتهای کربن که قسمت اصلی و دائمی سلول های گیاهی را شامل می شود بیش از 75 درصد مواد خشک گیاه را تشکیل می دهد. کلوئیدراتهای گیاهی در دیواره و شیره سلول و پلاستیدها در پروتوپلاسم و در هسته سلول ذخیره می شود.
هیدراتهای کربن در شیره سلول به شکل قند و در پلاستیدها به صورت نشاسته و در دیواره سلول به شکل سلولز و نیمه سلولز و پکتین وجود دارد که پس از چوبی شدن به صورت لیگنین در می آید. از این رو کربوهیدراتها را می توان بدو گروه الیاف خام و مواد فاقد ازت تقسیم نمود. کلمه مواد فاقد ازت به مواد بدون چوبی و الیاف اطلاق می شود. نشاسته ماده ذخیره گیاهی فاقد ازت می باشد که بیشتر در دانه و میوه وجود دارد. نشاسته بیش از 60 تا 70 درصد مواد خشک را تشکیل می دهد. گلیکوژن که نوعی نشاسته حیوانی است به میزان 1 تا 4 درصد در کبد دام ذخیره می گردد. 

Alonefarmer.ir   / Alonefarmer.mihanblog.com

تاریخ ارسال: دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:32 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر