منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

منابع ارشد اصلاح نباتات،جزوات کارشناسی ارشد اصلاح نباتات:

منابع ارشد اصلاح نباتات،جزوات ارشد اصلاح نباتات،فروش جزوات ارشد اصلاح نباتات
جزوه های کارشناسی ارشد ۱۳۸۹گروه آموزشی کشاورز تنها،جزوات طرح آزمایشات،جزوه ژنتیک
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد اصلاح نباتات،خرید جزوه ارشد اصلاح نباتات
معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات،جزوه تایپی اصلاح نباتات
فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد ۱۳۸۹،سوالات آزمون ارشد و دکتری اصلاح نباتات
آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟
بزرگترین مرکز فروش مجموعه سوالات کنکور،کتب،تست و جزوات کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری - دکترا تخصصی (.Ph.D) - فنی و حرفه ای - کاردانش - تافل دکتری با جواب و ترجمه
دانشگاه آزاد اسلامی :مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات کد ۵۰۲۰۷(پذیرش سال۱۳۸۹ ۷شهر و ۹۸۱زن و مرد)
دانشگاه سراسری:دانشگاه تهران،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه ارومیه
وجزوات اساتید دانشگاههای معروف و معتبر کشاورزی کشور

محتویات بسته آموزشی اصلاح نباتات گروه آموزشی کشاورز تنها:
****۱- جزوات دست نویس و تایپی کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات :
اصلاح نباتات ضریب ۳،چزوات ارشد اصلاح نباتات:۱-اصول اصلاح نباتات دکتر آقا فخر میر لوحی و مهندس عباس اسمایل زاده مقدم   دانشگاه صنعتی اصفهان  ۲۱۶صفحه(کد۱۰۸/۱الف)
۲-اصول اصلاح نباتات حسن زینالی دانشگاه تهران   ۱۸۴ صفحه(کد ۹۳/۲الف)
۳-اصول اصلاح نباتات دکتر محمد مقدم دانشگاه تبریز  ۱۰۲ صفحه(کد۵۱/۳الف)
۴-اصول اصلاح نباتات دکتر علیرضا مطلبی آذر د.تبریز۱۵۴صفحه تایپ(کد۷۴/۴الف)
۵-اصلاح نباتات زراعی دکتر محمدی دانشگاه تهران ۳۲۴ صفحه دستنویس(کد۱۶۲/۵الف)
**اصلاح نباتات  سنجش تکمیلی  بخش اول ۶۰ صفحه+بخش دوم ۱۳۱ص ۳۸۵صفحه(کد۰۰۱۹۱/الف)
**اصول اصلاح نباتات  تست ارشد سالهای ۷۸ تا ۸۷ پاسخ تشریحی ۸۲ صفحه(کد۰۰۸۲/الف)


جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای)ستاره دار ها هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.

جزوات با رنگ آبی جزوات شماره گذاری شده ،جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

زراعت   ضریب ۲،چزوات ارشد زراعت:۶-زراعت عمومی  دکتر نصیری     ۶۸صفحه(کد۳۴/۶الف)
۷-زراعت عمومی  دکتر نظامی دانشگاه مشهد   ۱۲۴صفحه(کد۶۲/۷الف)
**زراعت عمومی فیروز مخترع  دانشگاه تهران   ۹۶صفحه(کد۰۰۴۸/الف)
**زراعت عمومی استاد سماک دانشگاه گیلان    ۳۲صفحه(کد۰۰۱۶/ع)  

فروش جزوات کارشناسی ارشد- دکتری کشاورزی  09191812812 فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی گروه  فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی
1AZ4.COM / 1AZ4.COM / Alonefarmer.com

منابع ارشد اصلاح نباتات،جزوات ارشد اصلاح نباتات،فروش جزوات ارشد اصلاح نباتات
جزوه های کارشناسی ارشد ۱۳۸۹گروه آموزشی کشاورز تنها،جزوات طرح آزمایشات،جزوه ژنتیک
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد اصلاح نباتات،خرید جزوه ارشد اصلاح نباتات
معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات،جزوه تایپی اصلاح نباتات
فرصتی طلایی به سوی کارشناسی ارشد ۱۳۸۹،سوالات آزمون ارشد و دکتری اصلاح نباتات
آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟
بزرگترین مرکز فروش مجموعه سوالات کنکور،کتب،تست و جزوات کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری - دکترا تخصصی (.Ph.D) - فنی و حرفه ای - کاردانش - تافل دکتری با جواب و ترجمه
دانشگاه آزاد اسلامی :مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات کد ۵۰۲۰۷(پذیرش سال۱۳۸۹ ۷شهر و ۹۸۱زن و مرد)
دانشگاه سراسری:دانشگاه تهران،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه ارومیه
وجزوات اساتید دانشگاههای معروف و معتبر کشاورزی کشور

محتویات بسته آموزشی اصلاح نباتات گروه آموزشی کشاورز تنها:
****۱- جزوات دست نویس و تایپی کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات :
اصلاح نباتات ضریب ۳،چزوات ارشد اصلاح نباتات:۱-اصول اصلاح نباتات دکتر آقا فخر میر لوحی و مهندس عباس اسمایل زاده مقدم   دانشگاه صنعتی اصفهان  ۲۱۶صفحه(کد۱۰۸/۱الف)
۲-اصول اصلاح نباتات حسن زینالی دانشگاه تهران   ۱۸۴ صفحه(کد ۹۳/۲الف)
۳-اصول اصلاح نباتات دکتر محمد مقدم دانشگاه تبریز  ۱۰۲ صفحه(کد۵۱/۳الف)
۴-اصول اصلاح نباتات دکتر علیرضا مطلبی آذر د.تبریز۱۵۴صفحه تایپ(کد۷۴/۴الف)
۵-اصلاح نباتات زراعی دکتر محمدی دانشگاه تهران ۳۲۴ صفحه دستنویس(کد۱۶۲/۵الف)
**اصلاح نباتات  سنجش تکمیلی  بخش اول ۶۰ صفحه+بخش دوم ۱۳۱ص ۳۸۵صفحه(کد۰۰۱۹۱/الف)
**اصول اصلاح نباتات  تست ارشد سالهای ۷۸ تا ۸۷ پاسخ تشریحی ۸۲ صفحه(کد۰۰۸۲/الف)


جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای)ستاره دار ها هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میکنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی که با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.

جزوات با رنگ آبی جزوات شماره گذاری شده ،جزوات بسته آموزشی گروه کشاورز تنها میباشد.که همگی قابل گلچین کردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری کنید).

زراعت   ضریب ۲،چزوات ارشد زراعت:۶-زراعت عمومی  دکتر نصیری    ۶۸صفحه(کد۳۴/۶الف)
۷-زراعت عمومی  دکتر نظامی دانشگاه مشهد   ۱۲۴صفحه(کد۶۲/۷الف)
**زراعت عمومی فیروز مخترع  دانشگاه تهران   ۹۶صفحه(کد۰۰۴۸/الف)
**زراعت عمومی استاد سماک دانشگاه گیلان    ۳۲صفحه(کد۰۰۱۶/ع)
۸-مبانی زراعت عمومی(کپی قسمتی از کتاب داریوش مظاهری و دکتر ناصر مجنون حسینی) ۲۲ صفحه(اما کل کتاب ۳۲۵ صفحه)(کد۱۶۰/۸الف)
۹-زراعت عمومی  دانشگاه تهران  مجتبی میراب زاده ۱۵۰ صفحه تایپ(کد۷۵/۹الف)
۱۰-تولید غلات  دکتر محمد رضا خواجه پور دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۱۲صفحه(کد۵۶/۱۰الف)
۱۱-زراعت نباتات صنعتی ۹۰صفحه(کد۴۵/۱۱الف)
۱۲-زراعت نباتات روغنی  مجتبی میراب زاده اردکانی د.تهران ۱۰۲ص تایپ(کد۵۱/۱۲الف)
۱۳-زراعت گیاهان علوفه ای دکتر نصیری محلاتی دانشگاه مشهد ۵۸صفحه(کد۲۹/۱۳الف)
۱۴-زراعت گیاهان صنعتی و حبوبات  ۸۰صفحه (کد۴۰/۱۴الف)
۱۵-کشت گیاهان علوفه ای دکتر محمدرضاچایی چی دانشگاه تهران ۸۰ص تایپ(کد۴۰/۱۵الف
**زراعت سنجش تکمیلی بخش اول + بخش دوم ۲۶۵صفجه(کد۰۰۱۳۱/الف)
**زراعت عمومی ۷۳صفحه پشت ورو خلاصه مباحث وتست سالهای ۱۳۷۵تا ۱۳۸۸برای نوشتنش از ۱۱منبع خیلی مهم اساتیدودانشگاههااستفاده شده است.کد۷۳-ج
**زراعت غلات ۵۸ صفحه خلاصه مباحث و تست سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸.برای نوشتنش از ۱۱ منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاههااستفاده شده است.کد۵۸-ج
**دیمکاری-دیم ۴۰ صفحه خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸.برای نوشتنش از ۱۱منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاهها استفاده شده است.کد ۴۰-ج
**زراعت نباتات صنعتی ۵۶ صفحه خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ برای نوشتنش از ۱۱ منبع خیلی مهم اساتید و دانشگاهها استفاده شده است.کد۵۶-ج
**زراعت گیاهان علوفه ای  ۲۲ صفحه خلاصه مباحث و تست  سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ . برای نوشتنش از۱۱منبع خیلی مهم اساتید ودانشگاهها استفاده شده است.کد ۲۲-ج


طرح آزمایشات  کشاورزی  ضریب ۲،جزوات طرح آزمایشات کشاورزی:

۱۶- طرح آزمایشات۱ دکترنصیری  ۷۲صفحه (کد۳۶/۱۶الف)
۱۷- طرح آزمایشات  گیاهی سنجش و دانش  ۱۱۶ صفحه(کد۵۸/۱۷الف)
۱۸-طرح آزمایشات کشاورزی بخش اول+بخش دوم ۲۵۰ صفحه(کد۱۲۳/۱۸الف)
**طرح آزمایشات کشاورزی دکتر سلطانی دانشگاه گرگان ۸۸صفحه دستنویس(کد۰۰۴۴/الف)
**طرح آزمایشات کشاورزی تست دیباگران کارشناسی ارشدو PHD تست دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی و خلاصه مباحث سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ کد۱۱۶- د
**طرح های اماری ولیزاده ومقدم ویا مباحث طرح۱ از کتاب طرح های اماری در پژوهش های کشاورزی بهمن صمدی یزدی وولیزاده ورضایی
**طرح آزمایشی ۱ دکتر ربیعی دانشگاه گیلان ۲۶صفحه دستنویس(کد۰۰۱۳/ز)


ژنتیک ضریب ۳،جزوات ارشد ژنتیک،فروش جزوه ارشد ژنتیک:
۱۹-ژنتیک  سنجش تکمیلی  بخش اول+بخش دوم ۲۲۰ صفحه(کد۱۱۰/۱۹الف)
۲۰-ا صول ژنتیک دکتر آقا فخر میر لوحی و مهندس عباس اسمایل زاده مقدم دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۷۲ صفحه(کد ۸۶/۲۰الف)
**اصول ژنتیک دکتر محمدی وطباطبایی ۵۰صفحه دستنویس تایپ(کد۰۰۲۵/الف)
**اصول ژنتیک دکتر ولی زاده ودکتر اصغری دانشگاه تبریز ۱۵۸ صفحه(کد ۰۰۷۹/الف)
**ژنتیک استانفیلد
**ژنتیک از دیدگاه مولکولی بهمن صمدی یزدی  تا صفحه 202 

آمار و احتمالات  ضریب ۲:
۲۱-آمار و احتمالات  سنجش تکمیلی  بخش اول +بخش دوم ۲۶۴ صفحه(کد۱۳۲/۲۱الف)
**آمار واحتمالات عبدالمجیدرضایی چاپ جدید

زبان عمومی و تخصصی  ضریب ۲:۲۲-زبان تخصصی سنجش تکمیلی  ۸۴صفحه(کد۴۲/۲۲الف)
**زبان عمومی کلیه رشته ها کتاب پردازش ۲۰۸صفحه(کد۰۰۲۰۸/الف)(انتخابی)
**تست زبان تخصصی ارشد سراسری و آزاد    ۵۲ صفحه(کد۰۰۲۶/الف)
**تست زبان تخصصی ژنتیک سوال تست با پاسخ تشریحی ۸۲صفحه(کد۰۰۴۱/الف)
**مجموعه سوالات تکمیلی طرح آزمایشات ۸۵ تا ۸۷ ۷۴صفحه(کد۰۰۳۷/الف)
**تست زبان تخصصی ارشد اصلاح نباتات Plant breeding english جهاددانشگاهی  دانشگاه سراسری سالهای ۱۳۷۴تا ۱۳۸۴و د.آزادسالهای ۱۳۷۹و۱۳۸۰ ۱۶صفحه(کد۰۰۸/الف)
**واژه نامه زراعت-اصلاح نباتات-بیوتکنولوژی در کشاورزی۱۴صفحه(کد۰۰۷/الف)
**تست های ریاضی عمومی سنجش ودانش گروه مولفین ۲۶۲صفحه(کد ۰۰۱۳۱/ریاضی عمومی)
**زبان عمومی(زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته های کارشناسی ارشد)سنجش و دانش   گروه مولفین  کارشناسی ارشد ۲۷۴ صفحه(کد۰۰۱۳۶/زبان عمومی)

تست های کنکوری اصلاح نباتات،سالهای گذشته وکنکور۱۳۸۹:
۲۳-سوالات تست کنکور سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ ۲۴۶صفحه(کد۱۲۳/۲۳الف)
۲۴-تست سال ۱۳۸۹ زراعت مهندسی کشاورزی کد۱۳۰۳(زراعت-اصلاح نباتات-علوم و تکنولوژی بذر-اگرواکولوژی) ۲۸صفحه(کد۲۸/۳۸ز)با پاسخ کلیدی
**سوالات تست ژنتیک (مجموعه سوالات ژنتیک)با پاسخ تشریحی ۸۲صفحه(کد۰۰۴۱/الف)
**اصلاح نباتات در گیاهان زراعی کتاب ارشد پوران پزوهش دارای ۷ فصل با سوالات اصلاح نباتات -آزمون ارشد رشته اصلاح نباتات با پاسخ تشریحی ۱۳۸۲تا۱۳۸۸ کد۲۸۲
 *********خرید کل مجموعه جزوات تایپی و دست نویس کارشناسی ارشداصلاح نباتات

مواد امتحانی و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی کد ۱۳۰۳مجموعه مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات:
1-زبان عمومی و تخصصی،ضریب 2
2-زراعت، ضریب 2
3-طرح آزمایش‌های کشاورزی،ضریب 2
4-ژنتیک، ضریب 3
5-آمار واحتمالات، ضریب 2
6-اصلاح نباتات، ضریب 3
7-فیزیولوژی گیاهان زراعی،ضریب 0
8-اکولوژی، ضریب 0
9-خاک‌شناسی، ضریب 0
10-بیوشیمی،ضریب 0
11-کنترل و گواهی بذر،ضریب 0
12-اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز.ضریب 0
 

****۲- جزوات کارشناسی ارشد اصلاح نباتات( سنجش تکمیلی):
۲ جلد کتاب می باشد که کل دروسی که برای شرکت در کارشناسی ارشد اصلاح نباتات  احتیاج می باشد در این ۲ کتاب ارائه شده است.
جلد اول :دارای دروس
زراعت بخش اول           ۱۰۴صفحه   کد۰۰۵۲
طرح آزمایشات بخش اول    ۱۰۶صفحه   کد۰۰۵۳
ژنتیک بخش اول            ۹۰صفحه   کد ۰۰۴۵
امار و احتمالات بخش اول  ۱۳۴صفحه   کد۰۰۶۷
اصلاح نباتات بخش اول     ۱۲۰صفحه   کد۰۰۶۰

جلد دوم :دارای دروس
زراعت بخش دوم           ۱۵۸صفحه  کد۰۰۷۹
طرح آزمایشات بخش دوم    ۱۴۰صفحه  کد۰۰۷۰
ژنتیک بخش دوم           ۱۳۰صفحه  کد۰۰۶۵
امار و احتمالات بخش دوم  ۱۳۰صفحه  کد۰۰۶۵
اصلاح نباتات بخش دوم     ۲۶۲صفحه  کد۰۰۱۳۱
زبان تخصصی بخش اول        ۸۴صفحه  کد۰۰۴۲
***********خرید جزوات سنجش تکمیلی کارشناسی ارشداصلاح نباتات


****۳-تست های دانشگاه آزاد اسلامی دوره دکتری(.Ph.D)اصلاح نباتات:
آزمون ورودی دوره دکتری (.Ph.D)اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
دوره دکتری تخصصی PH.D  رشته اصلاح نباتات سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۸۱- ۱۳۸۲- ۱۳۸۳- ۱۳۸۴- ۱۳۸۵- ۱۳۸۶).
تعداد سوالات طرح شده در دفترچه سال ۱۳۸۶دکتری:
سوالات درس ژنتیک کمی-رشته کشاورزی اصلاح نباتات کد(۳۱۵۰)-۴سوال طرح شده است.
سوالات درس زبان تخصصی کشاورزی ......۳ سوال مثل سوال:مفهوم کلمه گامت-کلن-کاریوتیپ....
سوالات درس اصلاح نباتات تکمیلی .......۶سوال مثل سوال ۵: چرا روش اصلاحی Pedigree-bulk ابداع شد و روش کار رو توضیح دهید؟
سوالات درس ژنتیک عمومی و تکمیلی .......۵ سوال
سوالات درس اصول اصلاح نباتات ..... ۳سوال
سوالات درس طرح آزمایشات  ..... ۶سوال
سوالات درس آمار و بیومتری ........۵سوال
سوالات درس اصلاح نباتات خصوصی  ....... ۴سوال مثل سوال۴:مهمترین روش اصلاحی یونجه را با توضیح مختصر روش کار مشخص کنید؟
سوالات درس زراعت .....  ۵سوال
سوالات درس میکروبیولوژی صنعتی یابیوتکنولوژی در صنایع غذایی ...... ۱۰سوال
سوالات درس سیتوژنتیک-رشته اصلاح نباتات کد( ۳۱۵۰)-۵سوال طرح شده است.


****۴-جزوات دانشگاه آزاداصلاح نباتات:-اصول اصلاح نباتات استاد:دکتر مهرابی دستنویس ۲۸صفحه(کد۰۰۲۸/الف آزاد)
-اصول اصلاح نباتات مهندس مهرابی    دستنویس ۸۴ صفحه(کد ۰۰۴۳/الف آزاد)
-طرح آزمایش کشاورزی ۲(طرح تکمیلی)دکتر اختیاری دستنویس ۱۰۶ص(کد۰۰۵۳/الف آزاد)
-اصول مبانی زراعت  دکتر شمس  دستنویس  ۵۸صفحه(کد۰۰۲۹/الف آزاد)
-آز.تشریح و رده بندی گیاهی دکتر بیتا زاجی ۲۴ صفحه تایپ(کد۰۰۱۲/الف آزاد)
 *************خرید جزوات دانشگاه آزاد اصلاح نباتات
                                             باآرزوی موفقیت شما در همه آزمونها
                                    سرپرست تیم جمع آوری و تدوین جزوات منابع
                       آزمون های کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری /محمد آروین 

تماس با آروین: 
 ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸- ۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲ -۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹ مستقیم
 
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
 ۲۲۲۵۰۴۷ -۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۸عصر                           
 ۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸۲  تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴  شب
             booklet@live.com     ardin.m@gmail.com

                                                            نحوه خرید جزوات:دواطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

                                                            روال کار فروشگاه:
۱-کلیه سفارشاتی که قبل از ساعت ۴ بعداز ظهر ثبت شوند، روز بعد ارسال میگردند.
۲-کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه وجمعه ثبت میشوند روز یکشنبه ارسال خواهند شد.
۳-از زمان تحویل بسته‌ها به پست، 2 الی 3 روز برای پست پیشتاز و 5 الی 7 روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به شما برسد (روزهای تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید)بیشترین زمان ارسال جزوات ....۶روزه میباشد به دلیل اینکه جلوتر از شما داوطلب دیگری ثبت نام کرده باشد  شما داوطلب گرامی توی نوبت ارسال قرار میگیرید.
۴-کلیه سی دی ها و محصولات قبل از ارسال تست شده و پس از تایید نهایی برای خریداران ارسال شده و با توجه به بسته بندی ضد ضربه ، امکان صدمه دیدن سفارش شما وجود ندارد.
۵-لطفا برای سفارش سی دی ها و محصولات از آدرس های دقیق همراه با کد پستی 10 رقمی استفاده کنید.
۶-لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل کار خود هماهنگ کنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل بگیرند در غیر این صورت بسته برگشت خواهد خورد !
۷-در صورتی که در ارسال سفارش با مشکل روبرو شدید با ما تماس گرفته واطلاعات خود را به شرح زیر ارسال کنید تا سفارش توسط ما ثبت گردد.
۸-اطلاعات مورد نیاز: نام و نام‌خانوادگی، آدرس به تفکیک استان، شهرو...- کد پستی 10 رقمی- شماره تلفن-شماره همراه نام و تعداد محصولات درخواستی
۹-برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر، ارائه پیشنهاد  انتقاد و پاسخ به سوالات احتمالی به آدرس Alonefarmer.ir@gmail.com ایمیل زده ویا با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس حاصل فرمایید.

توجه: برای کارت به کارت کردن وارسال پول، یک کارت فرستنده(کارت شما)و یک کارت گیرنده(کارت ما)داریم.
حالا شما میخواهید پولی را در عابر بانک یکی از بانکها کارت به کارت کنید.باید اون عابر بانکی که شما پول را ارسال میکنید یکی از بانکهای فرستنده یا گیرنده باشد تا پول براحتی کارت به کارت شود.
مثال: عابر بانک ما (بانک سامان)و عابر بانک شما،کارت فرستنده(بانک ملی)میباشد.حالا شما باید در عابر بانکهای ملی یا بانک سامان پول را کارت به کارت کنید در بانکهای دیگر گاها ارسال نمیشود.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت / یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب / یا کارت به کارت:
بانک سامان شماره حساب  ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱  به نام محمد آروین
بانک سامان شماره کارت ۵۱۳۶ - ۱۰۴۳ - ۸۶۱۲ - ۶۲۱۹  به نام محمد آروین
 
۲- پرداخت از طریق شعب بانک کشاورزی با مراجعه به شعب و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت:
بانک کشاورزی شماره حساب مهر گستر   ۴۴۳۵۹۲۲۳۱  به نام محمد آروین
بانک کشاورزی شماره کارت  ۸۳۷۶  ۳۹۷۶ ۷۰۱۰  ۶۰۳۷ به نام محمد آروین
 
آدرس پستی:قزوین- شهر صنعتی البرز- صندوق پستی ۱۵۳۳ محمدآروین
برترین منابع ازمونهای کارشناسی ارشد کشاورزی
منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی ۱۳۹۰-۱۳۸۹

توصیه های مهم عملکرد بهتر درامتحان های تستی و تشریحی
پاورپوینت های آماده ی کشاورزی
پاورپوینت اسلایدی صفحه ای ۴۰۰ تومان**** فقط ۴۰۰ تومان****
منابع ارشد اصلاح نباتات،مجموعه سوالات کارشناسی ارشداصلاح نباتات،سوالات کنکور اصلاح نباتات،ارشد اصلاح نباتات،ارشد کشاورزی،برترین جزوات ارشد اصلاح نباتات،سوالات تست ارشد اصلاح نباتات،منابع رتبه یکی های اصلاح نباتات،جزوات معتبر ارشداصلاح نباتات،کتابهای ارشد اصلاح نباتات،کتاب ارشداصلاح نباتات،بسته آموزشی ارشداصلاح نباتات،فروش جزوات ارشد اصلاح نباتات،سوالات کنکور ارشداصلاح نباتات.

Powerpointbank.comبانک پاورپوینت ایران (مخصوصا پاورپوینت های آماده کشاورزی رایگان و فروشی تخصصی)کشاورزی ودیگر رشته ها،پاورپوینت های کارآفرینی پروژه های آماده
Marjae.com / Marjae.mihanblog.com دایرکتوری وب سایتهای کشاورزی،دایرکتوری کشاورزی،مرجع وبلاگهاووب سایتهای کشاورزی و منابع طبیعی،ثبت رایگان وبلاگ و وب ساتهای کشاورزی و منابع طبیعی 

فروش جزوات کارشناسی ارشد- دکتری کشاورزی  09191812812 فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی گروه  فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی

تاریخ ارسال: دوشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:55 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر