منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

دکتری PHD دانشگاه آزاد -تهران -شهید بهشتی-فروش سوالات دکتری،سوال

نشر و توزیع آزاد کنکور پی اچ دی آزمون  Phdazmoon
www.Phdazmoon.com
فروش کلیه سوالات دکتری تخصصی دانشگاه آزاد،پیام نور
ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران

تخفیف ویژه فقط تا آخر مهرماه
تخفیف ویژه فقط تا آخر مهرماه
مهندسی انرژی
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی برق- قدرت
مهندسی برق-کنترل وسیستم
مهندسی برق-مخابرات
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
مهندسی پزشکی-بیو مواد
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید
مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
مهندسی عمران- سازه
مهندسی عمران- آب
مهندسی عمران-خاک
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپوتر
مهندسی کامپوتر –سیستم های نرم افزاری
مهندسی کامپوتر-هوش مصنوعی
مهندسی معدن- کلیه گرایشها
مهندسی محیط زیست
مهندسی متالورژی و مواد-کلیه گرایشها
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
مهندسی نساجی-شیمی نساجی
مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای
مهندسی هسته ای-مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی هوافضا-کلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری آمار
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا-جانوران دریا
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
سوالات آزمون دکتری ریاضی-هندسه توپولوژی
سوالات آزمون دکتری ریاضی-جبر
سوالات آزمون دکتری ریاضی-آنالیز
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی-پترولوژی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری
سوالات آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سیستماتیک گیاهی
سوالات آزمون دکتری بیو شیمی
سوالات آزمون دکتری بیوفیزیک
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی فیزیک
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی تجزیه
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی آلی
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی معدنی
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی کاربردی
سوالات آزمون دکتری فیزیک حالت جامد
سوالات آزمون دکتری فیزیک اتمی و مولکولی
سوالات آزمون دکتری فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
سوالات آزمون دکتری فیزیک دریا
سوالات آزمون دکتری هواشناسی
سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک-گلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بهداشت مواد غذائی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بهداشت و بیماری آبزیان
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی قارچ شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی رادیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بیماری داخلی دامهای بزرگ
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بیماری های داخلی دامهای کوچک
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بهداشت و بیماری طیور
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی جراحی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی مامایی و بیماری های تولید مثل دام
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی فیزیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی آبیاری و زهکشی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی سازه های آبی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی مهندسی منابع آب
سوالات آزمون دکتری کشاورزی اقتصاد کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم باغبانی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی توسعه کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم جنگل
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم و صنایع چوب
سوالات آزمون دکتری کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک
سوالات آزمون دکتری کشاورزی خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
سوالات آزمون دکتری کشاورزی خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک
سوالات آزمون دکتری کشاورزی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی زراعت-اکولوژی کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی شیلات
سوالات آزمون دکتری کشاورزی محیط زیست
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم و صنایع غذایی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی تغذیه دام
سوالات آزمون دکتری کشاورزی اصلاح نژاد دام
سوالات آزمون دکتری کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی اصلاح نباتات
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم مرتع
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری
سوالات آزمون دکتری کشاورزی مکانیزاسون کشاورزی
سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-تاریخ و تمدن اسلامی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآنی و حدیث
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات آزمون دکتری تاریخ
سوالات آزمون دکتری باستان شناسی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی
سوالات آزمون دکتری جغرافیای طبیعی
سوالات آزمون دکتری حسابداری
سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی
سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی
سوالات آزمون دکتری حقوق عمومی
سوالات آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی سلامت
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی
سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات دکتری ادبیات فرانسه
سوالات دکتری فرهنگ و زبان های باستانی ایران
سوالات دکتری زبان و ادبیات عرب
سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی
سوالات دکتری زبانشناسی همگانی
سوالات دکتری جامعه شناسی
سوالات دکتری عرفان اسلامی
سوالات دکتری علوم ارتباطات
سوالات دکتری علوم سیاسی
سوالات دکتری روابط بین الملل
سوالات دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات دکتری برنامه ریزی درسی
سوالات دکتری فلسفه تطبیقی
سوالات دکتری فلسفه هنر
سوالات دکتری فلسفه علم
سوالات دکتری فلسفه
سوالات دکتری کلام-فاسفه دین و مسائل کلامی جدید
سوالات دکتری کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات دکتری میدریت بازرگانی-مدیرت بازار یابی
سوالات دکتری مدیدریت دولتی
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها
سوالات دکتری مدیریت-مدیریت مالی
سوالات دکتری مدیریت-مدیریت رسانه ای
سوالات دکتری مدیریت آموزشی
سوالات دکتری مدیریت تکنولوژی
سوالات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوالات دکتری مشاوره
سوالات دکتری مدیریت آموزش عالی
سوالات دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات دکتری مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست
سوالات دکتری مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
سوالات دکتری هنر شهرسازی
سوالات دکتری هنر معماری
جهت کسب اطالاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

نشر و توزیع آزاد کنکور  Phdazmoon
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ - ۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸۲
----- ثبت نام دکترای دانشگاه- سوالات دکتری دانشگاه تهران،دکتری علامه طباطبایی،دکتری شهید بهشتی،دکترای دانشگاه اصفهان،دکترای دانشگاه یزد،دکتری دانشگاه سمنان،دکتری دانشگاه کردستان،دکتری دانشگاه مشهد،دکترای دانشگاه یاسوج،دکترای دانشگاه اهواز،دکترای دانشگاه شیراز،دکترای دانشگاه پیام نور،دکترای دانشگاه آزاد،دکترای دانشگاه علوم تحقیقات نتایج آزمون دکتری دانشگاه89 88– نتایج دکتری دانشگاه آزاد89 88– نتایج دکتری دانشگاه تهران 88 89- phd – ثبت نام دکتری دانشگاه تهران سال88 89– ثبت نام دانشگاه اهواز سال 88 89 ----دانشگاه سمنان - دانشگاه سیستان بلوچستان - دانشگاه مازندران - دانشگاه یزد - دکترای - دکتری

مجموعه کامل سوالات دکترای دانشگاه آزاد از سال 81 الی 8۹ در تمامی رشته ها جهت داوطلبین شرکت در آزمون دکتری موجود می باشد .
در صورت تمایل به تهیه اصل سوالات با ما تماس بگیرید .

مدیر فروش:مهندس آروین
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
www.Phdazmoon.com
www.Phdazmoon.com

نحوه خرید جزوات:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

روال کار فروشگاه:
۱- کلیه سفارشاتی که قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر ثبت شوند، روز بعد ارسال میگردند.
۲- کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز یکشنبه ارسال خواهند شد.
۳- از زمان تحویل بسته‌ها به پست، 2 الی 3 روز برای پست پیشتاز و 5 الی 7 روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به شما برسد (روزهای تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید)بیشترین زمان ارسال جزوات .... ۶ روزه میباشد به دلیل اینکه جلوتر از شما داوطلب دیگری ثبت نام کرده باشد  شما داوطلب گرامی توی نوبت ارسال قرار میگیرید.
۴- کلیه سی دی ها و محصولات قبل از ارسال تست شده و پس از تایید نهایی برای خریداران ارسال شده و با توجه به بسته بندی ضد ضربه ، امکان صدمه دیدن سفارش شما وجود ندارد.
۵- لطفا برای سفارش سی دی ها و محصولات از آدرس های دقیق همراه با کد پستی 10 رقمی استفاده کنید.
۶- لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل کار خود هماهنگ کنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل بگیرند در غیر این صورت بسته برگشت خواهد خورد!
۷- در صورتی که در ارسال سفارش با مشکل روبرو شدید با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را به شرح زیر ارسال کنید تا سفارش توسط ما ثبت گردد.
۸- اطلاعات مورد نیاز: نام و نام‌خانوادگی، آدرس به تفکیک استان، شهر و ...- کد پستی 10 رقمی- شماره تلفن-شماره همراه نام و تعداد محصولات درخواستی
۹- برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر، ارائه پیشنهاد و انتقاد و پاسخ به سوالات احتمالی به آدرس Alonefarmer.ir@gmail.com ایمیل زده و یا با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس حاصل فرمایید.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت / یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب / یا کارت به کارت(جاری کارت 24 بانک سامان):
بانک سامان شماره حساب  ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱  به نام محمد آروین
بانک سامان شماره کارت  ۵۱۳۶ - ۱۰۴۳ - ۸۶۱۲ - ۶۲۱۹  به نام محمد آروین
 
۲- پرداخت از طریق شعب بانک کشاورزی با مراجعه به شعب وواریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت:
بانک کشاورزی شماره حساب مهر گستر    ۴۴۳۵۹۲۲۳۱  به نام محمد آروین
بانک کشاورزی شماره کارت  ۸۳۷۶  ۳۹۷۶ ۷۰۱۰  ۶۰۳۷ به نام محمد آروین
آدرس پستی :  قزوین- شهر صنعتی البرز- صندوق پستی ۱۵۳۳

نشر و توزیع آزاد کنکور پی اچ دی آزمون  Phdazmoon
www.Phdazmoon.com
فروش کلیه سوالات دکتری تخصصی دانشگاه آزاد،پیام نور
ارسال با پست پیشتاز به سراسر ایران

تخفیف ویژه فقط تا آخر مهرماه
تخفیف ویژه فقط تا آخر مهرماه
مهندسی انرژی
مهندسی برق- الکترونیک
مهندسی برق- قدرت
مهندسی برق-کنترل وسیستم
مهندسی برق-مخابرات
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
مهندسی پزشکی-بیو مواد
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید
مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
مهندسی عمران- سازه
مهندسی عمران- آب
مهندسی عمران-خاک
مهندسی کامپیوتر-معماری کامپوتر
مهندسی کامپوتر –سیستم های نرم افزاری
مهندسی کامپوتر-هوش مصنوعی
مهندسی معدن- کلیه گرایشها
مهندسی محیط زیست
مهندسی متالورژی و مواد-کلیه گرایشها
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
مهندسی نساجی-شیمی نساجی
مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای
مهندسی هسته ای-مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی هوافضا-کلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری آمار
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا-جانوران دریا
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
سوالات آزمون دکتری ریاضی-هندسه توپولوژی
سوالات آزمون دکتری ریاضی-جبر
سوالات آزمون دکتری ریاضی-آنالیز
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی-پترولوژی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سوالات آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری
سوالات آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی
سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سیستماتیک گیاهی
سوالات آزمون دکتری بیو شیمی
سوالات آزمون دکتری بیوفیزیک
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی فیزیک
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی تجزیه
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی آلی
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی معدنی
سوالات آزمون دکتری شیمی شیمی کاربردی
سوالات آزمون دکتری فیزیک حالت جامد
سوالات آزمون دکتری فیزیک اتمی و مولکولی
سوالات آزمون دکتری فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
سوالات آزمون دکتری فیزیک دریا
سوالات آزمون دکتری هواشناسی
سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک-گلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بهداشت مواد غذائی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بهداشت و بیماری آبزیان
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی قارچ شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی رادیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بیماری داخلی دامهای بزرگ
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بیماری های داخلی دامهای کوچک
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی بهداشت و بیماری طیور
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی جراحی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی مامایی و بیماری های تولید مثل دام
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری دامپزشکی فیزیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی آبیاری و زهکشی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی سازه های آبی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی مهندسی منابع آب
سوالات آزمون دکتری کشاورزی اقتصاد کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم باغبانی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی توسعه کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم جنگل
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم و صنایع چوب
سوالات آزمون دکتری کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک
سوالات آزمون دکتری کشاورزی خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
سوالات آزمون دکتری کشاورزی خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک
سوالات آزمون دکتری کشاورزی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی زراعت-اکولوژی کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی شیلات
سوالات آزمون دکتری کشاورزی محیط زیست
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم و صنایع غذایی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی تغذیه دام
سوالات آزمون دکتری کشاورزی اصلاح نژاد دام
سوالات آزمون دکتری کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی
سوالات آزمون دکتری کشاورزی اصلاح نباتات
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم مرتع
سوالات آزمون دکتری کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری
سوالات آزمون دکتری کشاورزی مکانیزاسون کشاورزی
سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-تاریخ و تمدن اسلامی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآنی و حدیث
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
سوالات آزمون دکتری الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات آزمون دکتری تاریخ
سوالات آزمون دکتری باستان شناسی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی
سوالات آزمون دکتری جغرافیای طبیعی
سوالات آزمون دکتری حسابداری
سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی
سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی
سوالات آزمون دکتری حقوق عمومی
سوالات آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی عمومی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
سوالات آزمون دکتری روانشناسی سلامت
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی
سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی
سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات دکتری ادبیات فرانسه
سوالات دکتری فرهنگ و زبان های باستانی ایران
سوالات دکتری زبان و ادبیات عرب
سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی
سوالات دکتری زبانشناسی همگانی
سوالات دکتری جامعه شناسی
سوالات دکتری عرفان اسلامی
سوالات دکتری علوم ارتباطات
سوالات دکتری علوم سیاسی
سوالات دکتری روابط بین الملل
سوالات دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات دکتری برنامه ریزی درسی
سوالات دکتری فلسفه تطبیقی
سوالات دکتری فلسفه هنر
سوالات دکتری فلسفه علم
سوالات دکتری فلسفه
سوالات دکتری کلام-فاسفه دین و مسائل کلامی جدید
سوالات دکتری کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات دکتری میدریت بازرگانی-مدیرت بازار یابی
سوالات دکتری مدیدریت دولتی
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات
سوالات دکتری مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها
سوالات دکتری مدیریت-مدیریت مالی
سوالات دکتری مدیریت-مدیریت رسانه ای
سوالات دکتری مدیریت آموزشی
سوالات دکتری مدیریت تکنولوژی
سوالات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوالات دکتری مشاوره
سوالات دکتری مدیریت آموزش عالی
سوالات دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات دکتری مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست
سوالات دکتری مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
سوالات دکتری هنر شهرسازی
سوالات دکتری هنر معماری
جهت کسب اطالاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

نشر و توزیع آزاد کنکور  Phdazmoon
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ - ۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸۲
----- ثبت نام دکترای دانشگاه- سوالات دکتری دانشگاه تهران،دکتری علامه طباطبایی،دکتری شهید بهشتی،دکترای دانشگاه اصفهان،دکترای دانشگاه یزد،دکتری دانشگاه سمنان،دکتری دانشگاه کردستان،دکتری دانشگاه مشهد،دکترای دانشگاه یاسوج،دکترای دانشگاه اهواز،دکترای دانشگاه شیراز،دکترای دانشگاه پیام نور،دکترای دانشگاه آزاد،دکترای دانشگاه علوم تحقیقات نتایج آزمون دکتری دانشگاه89 88– نتایج دکتری دانشگاه آزاد89 88– نتایج دکتری دانشگاه تهران 88 89- phd – ثبت نام دکتری دانشگاه تهران سال88 89– ثبت نام دانشگاه اهواز سال 88 89 ----دانشگاه سمنان - دانشگاه سیستان بلوچستان - دانشگاه مازندران - دانشگاه یزد - دکترای - دکتری

مجموعه کامل سوالات دکترای دانشگاه آزاد از سال 81 الی 8۹ در تمامی رشته ها جهت داوطلبین شرکت در آزمون دکتری موجود می باشد .
در صورت تمایل به تهیه اصل سوالات با ما تماس بگیرید .

مدیر فروش:مهندس آروین
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
www.Phdazmoon.com
www.Phdazmoon.com

نحوه خرید جزوات:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

روال کار فروشگاه:
۱- کلیه سفارشاتی که قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر ثبت شوند، روز بعد ارسال میگردند.
۲- کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز یکشنبه ارسال خواهند شد.
۳- از زمان تحویل بسته‌ها به پست، 2 الی 3 روز برای پست پیشتاز و 5 الی 7 روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به شما برسد (روزهای تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید)بیشترین زمان ارسال جزوات .... ۶ روزه میباشد به دلیل اینکه جلوتر از شما داوطلب دیگری ثبت نام کرده باشد  شما داوطلب گرامی توی نوبت ارسال قرار میگیرید.
۴- کلیه سی دی ها و محصولات قبل از ارسال تست شده و پس از تایید نهایی برای خریداران ارسال شده و با توجه به بسته بندی ضد ضربه ، امکان صدمه دیدن سفارش شما وجود ندارد.
۵- لطفا برای سفارش سی دی ها و محصولات از آدرس های دقیق همراه با کد پستی 10 رقمی استفاده کنید.
۶- لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل کار خود هماهنگ کنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل بگیرند در غیر این صورت بسته برگشت خواهد خورد!
۷- در صورتی که در ارسال سفارش با مشکل روبرو شدید با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را به شرح زیر ارسال کنید تا سفارش توسط ما ثبت گردد.
۸- اطلاعات مورد نیاز: نام و نام‌خانوادگی، آدرس به تفکیک استان، شهر و ...- کد پستی 10 رقمی- شماره تلفن-شماره همراه نام و تعداد محصولات درخواستی
۹- برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر، ارائه پیشنهاد و انتقاد و پاسخ به سوالات احتمالی به آدرس Alonefarmer.ir@gmail.com ایمیل زده و یا با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس حاصل فرمایید.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت / یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب / یا کارت به کارت(جاری کارت 24 بانک سامان):
بانک سامان شماره حساب  ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱  به نام محمد آروین
بانک سامان شماره کارت  ۵۱۳۶ - ۱۰۴۳ - ۸۶۱۲ - ۶۲۱۹  به نام محمد آروین
 
۲- پرداخت از طریق شعب بانک کشاورزی با مراجعه به شعب وواریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت:
بانک کشاورزی شماره حساب مهر گستر    ۴۴۳۵۹۲۲۳۱  به نام محمد آروین
بانک کشاورزی شماره کارت  ۸۳۷۶  ۳۹۷۶ ۷۰۱۰  ۶۰۳۷ به نام محمد آروین
آدرس پستی :  قزوین- شهر صنعتی البرز- صندوق پستی ۱۵۳۳

تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 03:37 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر