منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

منابع دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‏،منابع دکتری سراسری وآزا

منابع دکتری پیدایش,رده بندی و ارزیابی خاک, جزوات دکتری پیدایش,رده بندی و ارزیابی خاک
منابع دکتری فیزیک وحفاظت خاک،دکتری خاکشناسی
جزوات دکتری ۱۳۹۰فیزیک و حفاظت خاک،منابع دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‎‏،جزوات دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک‎‏
جزوات اساتید طراح سوال دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک
منابع دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‏،منابع کنکور دانشگاه آزاد اسلامی
فرصتی طلایی به سوی دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک

۱-دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک(منابع دانشگاه آزاد اسلامی):
فیزیک خاک
فرسایش و حفاظت خاک
شیمی خاک
رابطه آب و خاک و گیاه
ریاضیات عمومی
زبان تخصصی
زبان عمومی
مجموعه سوالات آزمون دکترای خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک چند سال اخیر بدون جواب
(کلیه دفترچه سوالات رشته های دکترای دانشگاه آزاد بدون جواب هستند.مگر اینکه یک انتشاراتی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شمارا با پاسخ تشریحی یا پاسخ کوتاه چاپ کرده باشد.)

فروش جزوات و منابع دکتری خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

فیزیک خاک:
جزوات فیزیک خاک

فرسایش و حفاظت خاک:
جزوات فرسایش و حفاظت خاک

شیمی خاک:
جزوات شیمی خاک

رابطه آب و خاک و گیاه:
جزوات رابطه آب و خاک و گیاه

ریاضیات عمومی:
جزوات ریاضیات عمومی

زبان تخصصی:
جزوه زبان تخصصی دکتری فیزیک و حفاظت خاک

زبان عمومی:
جزوات زبان عمومی

مجموعه سوالات آزمون دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک چند سال اخیر بدون جواب
فروش جزوات و منابع دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

 

۲-جزوات ومنابع دکتری خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک نیمه متمرکز دانشگاه سراسری:

منابع آزمون دکتری خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک دکتری ۹۰ مطابق با موادو ضرایب اعلام شده سازمان سنجش و آموزش کشور:
جزوات دکتری ۱۳۹۰فیزیک و حفاظت خاک،منابع دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‎‏،جزوات دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک‎‏ مطابق با مواد امتحانیاعلام شده توسط سازمان در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۹
جزوات اساتید طراح سوال دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک
منابع دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‏،
فرصتی طلایی به سوی دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک
جزوات و منابع دکتری خاکشناسی دانشگاه سراسری(دکتری نیمه متمرکز سراسری)

فروش جزوات و منابع دکتری خاکشناسی-فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

نام و کد رشته امتحانی:
رشته علوم خاک(خاک‌شناسی)
فیزیک و حفاظت خاک


مواد امتحانی دکترای خاکشناسی:
1-زبان انگلیسی    
2-استعدادتحصیلی 
3-شیمی وحاصلخیزی خاک 
4-فیزیک وحفاظت خاک 
5-رده‌بندی وارزیابی خاک

سوالات دکتری دانشگاه سراسری برای هیچ رشته ای وجود ندارد.
و فقط سوالات دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در بازار وجود داردالبته بدون جواب.مگر اینکه یک انتشاراتی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شمارا با پاسخ تشریحی یا پاسخ کوتاه چاپ کرده باشد.


دفتر مرکزی قزوین:   شهر صنعتی البرز،میدان فارابی
                             شهرصنعتی البرز،صندوق پستی ۱۵۳۳

گروه آموزشی پی اچ دی آزمون PhdAzmoon در تهیه جزوات و منابع(دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی)خوداز همکاری،خدمات و منابع آموزشی مجموعه های زیر در ارایه خدمات آموزشی (بسته های آموزشی،آزمون های آزمایشی و کلاسهای حضوری)و برترین منابع و جزوات دانشگاهی،جزوات دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و مهم،جزوات خلاصه نویسی رتبه های برتر کنکور بهره جسته است.

جهاد دانشگاهی
موسسه پوران پژوهش
انتشارات علوی فرهیخته
کانون فرهنگی آموزش
انتشارات جهاد دانشگاهی 
انتشارات دیباگران تهران
موسسه رهپویان شریف
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
انتشارات گسترش علوم پایه
انتشارات سپاهان
انتشارات مد رسان شریف
انتشارات ارکان اصفهان
انتشارات دانشگاه شریف
انتشارات دانشگاه
موسسه نصیر
موسسه مهستان
انتشارات نگاه دانش
انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشورو...

شما می توانید  جزوات رشته مورد نظرتان را برای شرکت در آزمون دکترای دانشگاه تهران سفارش دهید

هزینه جمع آوری هر رشته وابسته به نوع آن ۳۴۸ تا ۴۳۸هزار تومان است.

دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح گل وگیاهان زینتى
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی‎‏،اکولوژی گیاهان زراعی
دکتری بیماری شناسی گیاهی‎‏
دکتری علوم ومهندسى صنایع غذایى کلیه گرایشها‏‏
دکتری علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان ‏
دکتری علوم دامی-اصلاح نژاد‎ ‎دام‎‏  ‏
دکتری علوم دامی-فیزیولوژی تولید مثل ‏
دکتری علوم و مهندسی‎ ‎آبخیزداری‎‏  ‏
دکتری آبیاری و زهکشی‎‏  ‏
دکتری سازه های آبی‎‏  ‏
‎دکتری مهندسی منابع آب‎‏  ‏
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-سیاست و توسعه
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-بازاریابی محصولات کشاورزی
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-منابع طبیعی ‏
دکتری ‎آموزش کشاورزی‎‏  ‏
دکتری توسعه کشاورزی‎‏  ‏
دکتری جنگلداری‏
دکتری‎ ‎علوم و صنایع چوب‎‏ ‏و کاغذ
دکتری حشره شناسی‎ ‎کشاورزی‎‏‏-اکولوژى و کنترل بیولوژیک،سم شناسى،فیزیولوژى و بیوسیستماتیک کنه ها
دکتری خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک‎‏  ‏
دکتری خاکشناسی-پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک‎‏  ‏
دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‎‏  ‏
دکتری شیلات-پرورش و تکثیر آبزیان‎‏  ‏
دکتری محیط زیست‎‏
دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی‏‎‏  ‏
دکتری اصلاح نباتات‎‏-گرایش ژنتیک بیومترى و مولکولی
دکتری علوم مرتع‎‏  ‏
دکتری مکانیزاسیون کشاورزی‎‏  ‏
دکتری محیط زیست–برنامه ریزی محیط زیست

جزوات دکترای فیزیولوزی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-سلولی و مهندسی ژنتیک دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-بیومتری دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
جزوات دکترای علوم دامی-فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-اصلاح دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-تغذیه نشخوار دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیماری های گیاهی دانشگاه تهران
جزوات دکترای حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای خاک شناسی دانشگاه تهران
جزوات دکترای صنایع غذایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای جنگلداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای شیلات دانشگاه تهران
جزوات دکترای آبخیز داری دانشگاه تهران
جزوات دکترای مرتعداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیابان زدایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای باغبانی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و......
 
شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع دکتری:
۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹ مهندس آروین
۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸-۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲
 ۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۸
 ۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸۲ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴
 

نحوه خرید جزوات و منابع دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود.از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

روال کار فروشگاه:
۱-کلیه سفارشاتی که قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر ثبت شوند،روز بعد ارسال میگردند.
۲-کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز یکشنبه ارسال خواهند شد.
۳-از زمان تحویل بسته‌ها به پست،۳الی۴روز برای پست پیشتازو۵الی ۷روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به شما برسد(روزهای تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید)بیشترین زمان ارسال جزوات ....۶روزه میباشد به دلیل اینکه جلوتر از شما داوطلب دیگری ثبت نام کرده باشد شما داوطلب گرامی توی نوبت ارسال قرار میگیرید.
۴-کلیه سی دی ها و محصولات قبل از ارسال تست شده و پس از تایید نهایی برای خریداران ارسال شده و با توجه به بسته بندی ضد ضربه،امکان صدمه دیدن سفارش شما وجود ندارد.
۵-لطفا برای سفارش سی دی ها و محصولات از آدرس های دقیق همراه با کد پستی 10 رقمی استفاده کنید.
۶-لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل کار خود هماهنگ کنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل بگیرند در غیر این صورت بسته برگشت خواهد خورد!
۷-درصورتی که در ارسال سفارش با مشکل روبرو شدید با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را به شرح زیر ارسال کنید تا سفارش توسط ما ثبت گردد.
۸-اطلاعات مورد نیاز: نام و نام‌خانوادگی،آدرس به تفکیک استان،شهرو...-کد پستی 10 رقمی-شماره تلفن-شماره همراه نام و تعداد محصولات درخواستی
۹-برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر،ارائه پیشنهاد و انتقاد و پاسخ به سوالات احتمالی به آدرس PhdAzmoon[at]gmail.com ایمیل زده و یا با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس حاصل فرمایید.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت/یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت(جاری کارت 24 بانک سامان): بانک سامان شماره حساب      ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱  به نام محمد آروین
بانک سامان شماره کارت  ۵۱۳۶-۱۰۴۳-۸۶۱۲-۶۲۱۹  به نام محمد آروین

 
۲- پرداخت از طریق شعب بانک کشاورزی با مراجعه به شعب و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت: بانک کشاورزی شماره حساب مهر گستر    ۴۴۳۵۹۲۲۳۱   به نام محمد آروین
بانک کشاورزی شماره کارت ۸۳۷۶  ۳۹۷۶ ۷۰۱۰  ۶۰۳۷  به نام محمد آروین
 
آدرس پستی:قزوین- شهر صنعتی البرز- صندوق پستی ۱۵۳۳

منابع دکتری دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک،جزوات دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک،سوالات آزمون دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک،بانک اطلاعاتی خاشناسی،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته خاکشناسی،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک،جزوه فرسایش و حفاظت خاک،جزوه دکتری شیمی خاک،جزوه فیزیک خاک دکتری خاکشناسی،جزوات مطابق با کنکور ۱۳۹۰
منابع ارشد توسعه روستایی
منابع ارشد ترویج وآموزش کشاورزی
منابع ارشد باغبانی
منابع ارشد صنایع غذایی
منابع ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
منابع ارشد مبارزه با علفهای هرز
منابع ارشد حشره شناسی
منابع ارشد ژئوفیزیک
منابع ارشد هواشناسی شاخه علوم پایه  ومنابع ارشد هواشناسی کشاورزی  شاخه کشاورزی
منابع ارشد زراعت،منابع ارشد اصلاح نباتات،منابع ارشد اگرواکولوژی ومنابع ارشد علوم و تکنولوژی بذر
منابع ارشد کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
www.PhdAzmoon.com
www.1az4.com
منابع دکتری پیدایش,رده بندی و ارزیابی خاک, جزوات دکتری پیدایش,رده بندی و ارزیابی خاک

تاریخ ارسال: شنبه 4 دی‌ماه سال 1389 ساعت 02:25 ق.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر