منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

منابع دکترای باغبانی،دکتری زراعت،دکتری حسابداری،دکتری مدیریت آمو

۱-مهندسی صنایع(کلیه گرایش­ها)                 دانشگاه دولتی نیمه متمرکزشامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی+سوالات زبان تافل
2-استعدادتحصیلی
3-آمارواحتمال و کنترل کیفیت آماری
4-تحقیق درعملیات 1و2
5-طراحی سیستم‌های صنعتی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش منابع دکتری حسابداری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری

۲-دکتری مهندسی صنایع-برنامه ریزی و مدیریت تولید       منابع کنکور ‏دانشگاه آزاد‏
شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل
2-آمارواحتمال
3-تحقیق درعملیات
4-اقتصاد مهندسی پیشرفته
5-طراحی سیستم های صنعتی
6-برنامه ریزی تولیدوکنترل موجودی ها
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)  
 
۳-دکتری مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم     منابع آزمون دانشگاه آزاد‏شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
1-زبان تخصصى
2-آمار
3-تحقیق درعملیات
4-تئوری های مدیریت
5-اقتصاد
6-برنامه ریزی تولیدوکنترل موجودی ها
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

****************

منابع دکتری زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی،منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی،منابع دکتری بوم‌شناسی زراعی- دکتری دانشگاه دولتی نمیه متمرکز
منابع دکتری شناسایی و مبازره با علف‌های هرز
منابع دکتری مهندسی تولیدات گیاهی
منابع دکتری علوم و تکنولوژی بذر
منابع دکتری زراعت(اکولوژی گیاهان زراعی
منابع دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف‌های هرز)
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری اصلاح نباتات(ژنتیک بیومتری)
منابع دکتری اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)
منابع دکتری کشاورزی اکولوژیک
منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی
منابع دکتری بوم‌شناسی زراعی

شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی
2-استعداد تحصیلی
3-آمار و طرح آزمایش‌ها
۴-ژنتیک و اصلاح نباتات
5-زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش منابع دکتری حسابداری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

۲-دکتری زراعت–فیزیولوژی گیاهان زراعی‎‏،اکولوژى گیاهان زراعى-دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰:
1-زبان تخصصی 
2-اصول زراعت
3-زراعت تکمیلی
4-مباحث تکمیلی اکولوژی گیاهان زراعی(مدیریت منابع تولید و جنبه های نوین خاکورزی)
5-فیزیولوژی گیاهان زراعی
6-تکنولوژی بذر
7-تجزیه های آماری در علوم زراعی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

***************

منابع دکتری مهندسی محیط زیست،دکترای مهندسی محیط زیست،جزوات دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه سراسری90،منابع دکتری مهندسی محیط زیست،جزوات دکتری مهندسی محیط زیست،منابع دکترا مهندسی محیط زیست،منابع جزوه های مهندسی محیط زیست،جزوات محیط زیست،دکتری مهندسی محیط زیست نیمه متمرکز دانشگاه سراسری، دکترای دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست،دکترا مهندسی محیط زیست سال۱۳۹۰
جزوه‌های پی اچ دی آزمون به گونه‌ای جمع آوری شده‌اند که بتوانند پاسخگوی نیاز‌های داوطلبان برای شرکت در آزمون را داشته باشند.
اگر در میان این مطالب مباحثی وجود دارد که جزوه های پی اچ دی آزمون آنها را پوشش نمیدهد،میتوانید از مراجع دانشگاهی در این زمینه استفاده کنید.
در زیر لیست جزوات این رشته را مشاهده کنید
۱-جزوات و منابع دکترای دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست: 
بسته منابع آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مهندسی محیط زیست:
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
جزوات دکترای مهندسی محیط زیست
دکتری مهندسی محیط زیست
ریاضی مهندسی:
جزوات ریاضی مهندسی
جزوات ریاضیات
جزوه ریاضی عمومی
مکانیک سیالات:
جزوات مکانیک سیالات
انتقال حرارت:
جزوات انتقال حرارت
آب و فاضلاب:
جزوات آب و فاضلاب
آلودگی های محیط زیست:
جزوات آلودگی های محیط زیست
آلودگی هوا و روش کنترل آن:
جزوات آلودگی هوا
جزوات روشهای کنترل آلودگی
زبان تخصصى:
جزوه زبان تخصصی تحصیلات تکمیلی+سوالات زبان تافل
زبان عمومی:
جزوه زبان عمومی
مجموعه سوالات آزمون دکترای مهندسی محیط زیست ‏چند سال اخیر بدون جواب
(کلیه دفترچه سوالات رشته های دکترای دانشگاه آزاد بدون جواب هستند.مگر اینکه یک انتشاراتی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شمارا با پاسخ تشریحی یا پاسخ کوتاه چاپ کرده باشد.)


۲-منابع و جزوات دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه سراسری ۹۰:
بسته منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی دانشگاه سراسری مهندسی محیط زیست:
منابع آزمون متمرکز دکترای مهندسی محیط زیست،منابع جزوات دکتری مهندسی محیط زیست
طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ:۲۲/۰۹/۱۳۸۹-شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-زبان انگلیسی+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
۲-استعداد تحصیلی
۳-آب و فاضلاب
۴-آلودگی هوا
۵-منابع آب
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

***************

دکتری حسابداری،جزوات دکترا حسابداری،منابع دکتری حسابداری دانشگاه آزاد و دکترای دانشگاه دولتی
جزوات اساتید طراح سوال دکتری حسابداری
منابع دکتری حسابداری،منابع کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری
دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی:
زبان تخصصی+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
زبان عمومی
حسابداری مدیریت
تئوریهای حسابداری
حسابرسی
مدیریت مالی
آمار
روش تحقیق
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)   

۲-دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه دولتی،دکتری نیمه متمرکز حسابداری:
1-زبان انگلیسی+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-استعداد تحصیلی
3-تئوری­های حسابداری
4-حسابداری مدیریت
5-حسابرسی
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

*******************

۱-جزوات ومنابع دکتری باغبانی و مجموعه باغبانی دانشگاه دولتی-نیمه متمرکز:
منابع دکترای علوم باغبانی و فضای سبز،منابع دکترای سبزی‌کاری،منابع دکترای میوه‌کاری منابع دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
منابع دکتری باغبانی،جزوات دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
منابع آزمون متمرکز دکترای باغبانی،جزوات پیشنهادی دکترا باغبانی
منابع دکترای علوم باغبانی و فضای سبز،دانشگاه آزاد و دکترای دانشگاه دولتی
منابع دکترای سبزی‌کاری
منابع دکترای میوه‌کاری
منابع دکترای فیزیولوژی واصلاح میوه
منابع دکترای فیزیولوژی واصلاح سبزی
منابع دکترای گیاهان صنعتی، گیاهان زینتی
منابع دکترای گیاهان دارویی
منابع دکترای دویه‌ای و نوشابه‌ای
شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
۱-جزوات و جزوه زبان انگلیسی +سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-جزوات و جزوه استعداد تحصیلی
3-جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت
4-جزوات و جزوه اصول تولید گیاهان باغبانی
5-جزوات و جزوه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری

۲-منابع دکتری تخصصی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی:
-علوم باغبانی -فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه:

1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-فیزیولوژى گیاهى
3-بیوشیمى گیاهى
4–تغذیه گیاهى
5-هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهى
6-میوه هاى معتدله وخشک میوه ها
7-میوه هاى گرمسیرى و نیمه گرمسیرى و میوه هاى ریز
8-ژنتیک واصلاح میوه
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

-دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح گل وگیاهان زینتى:
1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-فیزیولوژى گیاهى
3-بیوشیمى گیاهى
4-تغذیه گیاهى
5-هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهى
6-گیاهان زینتى فضاى باز
7-گیاهان زینتى آپارتمانى وگلخانه اى
8-ژنتیک واصلاح گل
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذاراین رشته در دانشگاههای معتبر:
-دکتری علوم باغبانی -فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى ،ادویه اى وعطرى:
1-زبان تخصصى+سوالات زبان تافل+زبان عمومی
2-فیزیولوژى گیاهى
3- بیوشیمى گیاهى
4-تغذیه گیاهى
5-هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهى
6-تولیدگیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
7-اصلاح گیاهان دارویى ادویه اى وعطرى
۸-گیاهشناسى (رده بندى)
دفترچه های کنکور دکترای دانشگاه آزاد-مجموعه سوالات دکترا(بدون جواب)
فروش جزوات و منابع دکتری دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری)

*********

 منابع دکترای فلسفه تعلبم و تربیت
منابع دکترای باغبانی
منابع دکترای حسابداری، دکتری حسابداری
منابع دکتری مهندسی عمران
منابع دکتری مهندسی سازه
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی
منابع دکتری بیماری‌شناسی گیاهی
منابع دکتری علوم و قرآن حدیث
منابع دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۰
منایع دکتری دانشگاه دولتی ۹۰
سوالات آزمون دکتری۹۰، سوالات آزمون دکتری۸۹
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
منابع دکتری مدیریت مالی
منابع دکتری مدیریت آموزشی، دکترای مدیریت اموزشی
منابع دکترای فلسفه تعلبم و تربیت
منابع دکترای باغبانی
منابع دکترای حسابداری،دکتری حسابداری
منابع دکتری مهندسی عمران
منابع دکتری مهندسی سازه
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی
منابع دکتری بیماری شناسی گیاهی
منابع دکتری علوم و قرآن حدیث
منابع دکتری دانشگاه آزاد 1390
منایع دکتری دانشگاه دولتی 90
سوالات آزمون دکتری90،سوالات آزمون دکتری89
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
منابع دکتری مدیریت مالی
منابع دکتری مدیریت آموزشی،دکترای مدیریت اموزشی 

جهاد دانشگاهی
موسسه پوران پژوهش
انتشارات علوی فرهیخته
کانون فرهنگی آموزش
انتشارات جهاد دانشگاهی 
انتشارات دیباگران تهران
موسسه رهپویان شریف
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
انتشارات گسترش علوم پایه
انتشارات سپاهان
انتشارات مد رسان شریف
انتشارات ارکان اصفهان
انتشارات دانشگاه شریف
انتشارات دانشگاه
موسسه نصیر
موسسه مهستان
انتشارات نگاه دانش
انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشورو...

شما می توانید  جزوات رشته مورد نظرتان را برای شرکت در آزمون دکترای دانشگاه تهران سفارش دهید

هزینه جمع آوری هر رشته وابسته به نوع آن ۲۳۸ تا ۴۳۸هزار تومان است.

دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح گل وگیاهان زینتى
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی‎‏،اکولوژی گیاهان زراعی
دکتری بیماری شناسی گیاهی‎‏
دکتری علوم ومهندسى صنایع غذایى کلیه گرایشها‏‏
دکتری علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان ‏
دکتری علوم دامی-اصلاح نژاد‎ ‎دام‎‏  ‏
دکتری علوم دامی-فیزیولوژی تولید مثل ‏
دکتری علوم و مهندسی‎ ‎آبخیزداری‎‏  ‏
دکتری آبیاری و زهکشی‎‏  ‏
دکتری سازه های آبی‎‏  ‏
‎دکتری مهندسی منابع آب‎‏  ‏
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-سیاست و توسعه
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-بازاریابی محصولات کشاورزی
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-منابع طبیعی ‏
دکتری ‎آموزش کشاورزی‎‏  ‏
دکتری توسعه کشاورزی‎‏  ‏
دکتری جنگلداری‏
دکتری‎ ‎علوم و صنایع چوب‎‏ ‏و کاغذ
دکتری حشره شناسی‎ ‎کشاورزی‎‏‏-اکولوژى و کنترل بیولوژیک،سم شناسى،فیزیولوژى و بیوسیستماتیک کنه ها
دکتری خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک‎‏  دکتری خاکشناسی-پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک‎‏  ‏دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‎‏ 
دکتری شیلات-پرورش و تکثیر آبزیان‎‏  ‏
دکتری محیط زیست‎‏
دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی‏‎‏  ‏
دکتری اصلاح نباتات‎‏-گرایش ژنتیک بیومترى و مولکولی
دکتری علوم مرتع‎‏ دکتری مکانیزاسیون کشاورزی‎‏ 
دکتری محیط زیست–برنامه ریزی محیط زیست

جزوات دکترای فیزیولوزی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-سلولی و مهندسی ژنتیک دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-بیومتری دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
جزوات دکترای علوم دامی-فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-اصلاح دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-تغذیه نشخوار دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیماری های گیاهی دانشگاه تهران
جزوات دکترای حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای خاک شناسی دانشگاه تهران
جزوات دکترای صنایع غذایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای جنگلداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای شیلات دانشگاه تهران
جزوات دکترای آبخیز داری دانشگاه تهران
جزوات دکترای مرتعداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیابان زدایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای باغبانی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و......منابع دکترای فلسفه تعلبم و تربیت
منابع دکترای باغبانی
منابع دکترای حسابداری، دکتری حسابداری
منابع دکتری مهندسی عمران
منابع دکتری مهندسی سازه
منابع دکتری اصلاح نباتات
منابع دکتری فیزیولو‍ژی گیاهان زراعی
منابع دکتری بیماری‌شناسی گیاهی
منابع دکتری علوم و قرآن حدیث
منابع دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۰
منایع دکتری دانشگاه دولتی ۹۰
سوالات آزمون دکتری۹۰، سوالات آزمون دکتری۸۹
منابع دکتری مهندسی محیط زیست
منابع دکتری مدیریت مالی
منابع دکتری مدیریت آموزشی، دکترای مدیریت اموزشی
منابع دکتری علوم سیاسی 

راهنمای خرید برترین منابع و جزوات ارشد زراعت:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی 

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
   تماس تلفنی۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید. 

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون ارشد سازه های آبی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت-alonefarmer.nikblog  (حتما آخر پیامک alonefarmer.nikblog را بنویسید).
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید 

نحوه خرید جزوات و منابع ارشد زراعت:
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب‌هایی که در زیر قید شده بنام مهندس آروین واریز می‌کنید و بعد از واریزی تماس می‌گیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه‌ای که واریز کرده‌اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام می‌کنید و جزوات طبق اولویت واریز ارسال می‌شود. از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت پست پیشتاز ۴ تا ۵ روز و پست سفارشی ۷ تا ۱۰ روز.

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱


منابع دکتری مدیریت آموزشی،دکترا مجموعه علوم تربیتی،جزوات دکتری منابع دکتری مدیریت آموزشی،سوالات آزمون دکتری منابع دکتری فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت‏،بانک اطلاعاتی مدیریت آموزشی،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دکتری فلسفه‎ ‎تعلیم و تربیت،جزوه مدیریت آموزشی‎،جزوه فلسفه ومدیریت آموزشی،جزوات دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۰،جزوات مطابق با کنکور ۱۳۹۰

-مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه کشاورزی و منابع طبیعی،دکترای 1390
-جدول زمانبندی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1390 بصورت آزمون کتبی و پاسخ کوتاه
-جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 برای کلیه رشته ها
-زمان ثبت نام آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی(Ph.D)سال90
-تاریخ برگزاری آزمون آزمون نیمه متمرکز دکترای تخصصی(Ph.D)سال1390
-اعلام نتایج چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکترای(Ph.D)سال1390

مرکز اخبار و اطلاعات کنکور ایران     تلفن پاسخگویی: ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲  www.PhdAzmoon.com
منابع آزمون دکترای تخصصی کلیه رشته ها
نمونه سوالات و مجموعه سوالات دکتری همه رشته ها موجود است.تماس بگیرید.
منابع جزوات کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
جزوه های دکتری تخصصی(.Ph.D) ، سایت: پی اچ دی آزمون ، وبلاگ: پی اچ دی آزمون