منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

منابع دکتری علوم مرتع(‎‏دکتری مرتعداری)‎‏،جزوات دکتری علوم مرتع:

منابع دکتری علوم مرتع‎‏‎‏،منابع دکترای علوم مرتع‎‏‎‏،جزوات دکتری علوم مرتع،منابع دکتری مرتعداری،جزوات دکترا مرتعداری.‎‏ جزوات اساتید طراح سوال دکتری علوم مرتع‎‏
منابع دکتری علوم مرتع‎‏‎‏،منابع کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری
فرصتی طلایی به سوی دکتری علوم مرتع‎‏

دکتری علوم مرتع(‎‏دکتری مرتعداری):
مرتعداری
اصلاح مراتع
شناسایى گیاهان مرتعى و کشت و تکثیر گیاهان مرتعى
تجزیه و تحلیل  روشهاى اندازه گیرى مرتع
رابطه دام ومرتع
گیاهان دارویی وسمی
جامعه شناسی گیاهی
احیاء مناطق خشک
تحلیل مسائل اقتصادی-اجتماعی
زبان تخصصی
زبان عمومی

مجموعه سوالات آزمون دکترای علوم مرتع‎‏ چند سال اخیر بدون جواب
(کلیه دفترچه سوالات رشته های دکترای دانشگاه آزاد بدون جواب هستند.مگر اینکه یک انتشاراتی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شمارا با پاسخ تشریحی یا پاسخ کوتاه چاپ کرده باشد.)

فروش جزوات و منابع دکتری علوم مرتع‎‏ دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

مرتعداری:
جزوات مرتعداری

اصلاح مراتع:
جزوات اصلاح مراتع

شناسایى گیاهان مرتعى و کشت و تکثیر گیاهان مرتعى:جزوات شناسایى گیاهان مرتعى و کشت و تکثیر گیاهان مرتعى

منابع دکتری علوم مرتع‎‏‎‏،منابع دکترای علوم مرتع‎‏‎‏،جزوات دکتری علوم مرتع،منابع دکتری مرتعداری،جزوات دکترا مرتعداری.‎‏ جزوات اساتید طراح سوال دکتری علوم مرتع‎‏
منابع دکتری علوم مرتع‎‏‎‏،منابع کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری
فرصتی طلایی به سوی دکتری علوم مرتع‎‏

دکتری علوم مرتع(‎‏دکتری مرتعداری):
مرتعداری
اصلاح مراتع
شناسایى گیاهان مرتعى و کشت و تکثیر گیاهان مرتعى
تجزیه و تحلیل  روشهاى اندازه گیرى مرتع
رابطه دام ومرتع
گیاهان دارویی وسمی
جامعه شناسی گیاهی
احیاء مناطق خشک
تحلیل مسائل اقتصادی-اجتماعی
زبان تخصصی
زبان عمومی

مجموعه سوالات آزمون دکترای علوم مرتع‎‏ چند سال اخیر بدون جواب
(کلیه دفترچه سوالات رشته های دکترای دانشگاه آزاد بدون جواب هستند.مگر اینکه یک انتشاراتی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شمارا با پاسخ تشریحی یا پاسخ کوتاه چاپ کرده باشد.)

فروش جزوات و منابع دکتری علوم مرتع‎‏ دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 

مرتعداری:
جزوات مرتعداری

اصلاح مراتع:
جزوات اصلاح مراتع

شناسایى گیاهان مرتعى و کشت و تکثیر گیاهان مرتعى:جزوات شناسایى گیاهان مرتعى و کشت و تکثیر گیاهان مرتعى

تجزیه و تحلیل  روشهاى اندازه گیرى مرتع:جزوات تجزیه و تحلیل  روشهاى اندازه گیرى مرتع

رابطه دام ومرتع:
جزوات رابطه دام ومرتع

گیاهان دارویی وسمی:
جزوات گیاهان دارویی وسمی

جامعه شناسی گیاهی:
جزوات جامعه شناسی گیاهی

احیاء مناطق خشک:
جزوات احیاء مناطق خشک

تحلیل مسائل اقتصادی-اجتماعی:
جزوات تحلیل مسائل اقتصادی-اجتماعی

زبان تخصصی:
جزوه زبان تخصصی دکتری مرتعداری

زبان عمومی:جزوات زبان عمومی

مجموعه سوالات آزمون دکتری علوم مرتع‎‏(دکتری مرتعداری) چند سال اخیر بدون جواب
فروش جزوات و منابع دکتری علوم مرتع‎‏ دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران شامل:(جزوات اساتید طراح سوال و تاثیر گذار این رشته بصورت تایپی و دستنویس خوانا+کتب مرجع+سوالات آزمون دکتری) 


دفتر مرکزی قزوین:   شهر صنعتی البرز،میدان فارابی
                             شهرصنعتی البرز،صندوق پستی ۱۵۳۳

گروه آموزشی پی اچ دی آزمون در تهیه جزوات و منابع(دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی به کارشناسی)خوداز همکاری،خدمات و منابع آموزشی مجموعه های زیر در ارایه خدمات آموزشی (بسته های آموزشی،آزمون های آزمایشی و کلاسهای حضوری)و برترین منابع و جزوات دانشگاهی،جزوات دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و مهم،جزوات خلاصه نویسی رتبه های برتر کنکور بهره جسته است.

جهاد دانشگاهی
موسسه پوران پژوهش
انتشارات علوی فرهیخته
کانون فرهنگی آموزش
انتشارات جهاد دانشگاهی 
انتشارات دیباگران تهران
موسسه رهپویان شریف
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
انتشارات گسترش علوم پایه
انتشارات سپاهان
انتشارات مد رسان شریف
انتشارات ارکان اصفهان
انتشارات دانشگاه شریف
انتشارات دانشگاه
موسسه نصیر
موسسه مهستان
انتشارات نگاه دانش
انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشورو...

شما می توانید  جزوات رشته مورد نظرتان را برای شرکت در آزمون دکترای دانشگاه تهران سفارش دهید

هزینه جمع آوری هر رشته وابسته به نوع آن ۳۴۸ تا ۴۳۸هزار تومان است.

دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى و اصلاح گل وگیاهان زینتى
دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژى واصلاح گیاهان دارویى،ادویه اى وعطرى
دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی‎‏،اکولوژی گیاهان زراعی
دکتری بیماری شناسی گیاهی‎‏
دکتری علوم ومهندسى صنایع غذایى کلیه گرایشها‏‏
دکتری علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان ‏
دکتری علوم دامی-اصلاح نژاد‎ ‎دام‎‏  ‏
دکتری علوم دامی-فیزیولوژی تولید مثل ‏
دکتری علوم و مهندسی‎ ‎آبخیزداری‎‏  ‏
دکتری آبیاری و زهکشی‎‏  ‏
دکتری سازه های آبی‎‏  ‏
‎دکتری مهندسی منابع آب‎‏  ‏
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-سیاست و توسعه
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-بازاریابی محصولات کشاورزی
دکتری اقتصاد‎ ‎کشاورزی‎‏‏-منابع طبیعی ‏
دکتری ‎آموزش کشاورزی‎‏  ‏
دکتری توسعه کشاورزی‎‏  ‏
دکتری جنگلداری‏
دکتری‎ ‎علوم و صنایع چوب‎‏ ‏و کاغذ
دکتری حشره شناسی‎ ‎کشاورزی‎‏‏-اکولوژى و کنترل بیولوژیک،سم شناسى،فیزیولوژى و بیوسیستماتیک کنه ها
دکتری خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک‎‏  دکتری خاکشناسی-پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک‎‏  ‏دکتری خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک‎‏ 
دکتری شیلات-پرورش و تکثیر آبزیان‎‏  ‏
دکتری محیط زیست‎‏
دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی‏‎‏  ‏
دکتری اصلاح نباتات‎‏-گرایش ژنتیک بیومترى و مولکولی
دکتری علوم مرتع‎‏ دکتری مکانیزاسیون کشاورزی‎‏ 
دکتری محیط زیست–برنامه ریزی محیط زیست

جزوات دکترای فیزیولوزی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-سلولی و مهندسی ژنتیک دانشگاه تهران
جزوات دکترای اصلاح نباتات-بیومتری دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه تهران
جزوات دکترای علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
جزوات دکترای علوم دامی-فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-اصلاح دام دانشگاه تهران
جزوات دکترای علوم دامی-تغذیه نشخوار دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیماری های گیاهی دانشگاه تهران
جزوات دکترای حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای خاک شناسی دانشگاه تهران
جزوات دکترای صنایع غذایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
جزوات دکترای جنگلداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای شیلات دانشگاه تهران
جزوات دکترای آبخیز داری دانشگاه تهران
جزوات دکترای مرتعداری دانشگاه تهران
جزوات دکترای بیابان زدایی دانشگاه تهران
جزوات دکترای باغبانی دانشگاه تهران
جزوات دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و......
 
شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع دکتری:
     ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸-۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲-۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹ مهندس آروین

ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
            ۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۸
            ۲۲۲۴۵۹۹-۰۲۸۲ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴ 

نحوه خرید جزوات و منابع دکتری علوم مرتع‎‏(دکتری مرتعداری):
داوطلب گرامی هزینه جزوات را به یکی از شماره حساب هایی که در زیر قید شده بنام محمد آروین واریز میکنید و بعد از واریزی تماس میگیرید و شماره فیش واریزی خود و شعبه ای که واریز کرده اید و آدرسی که ما باید جزوات را به آنجا ارسال کنیم را با کد پستی مقصد اعلام میکنید.و جزوات ارسال میشود.از زمان واریزی هزینه جزوات تا دریافت مراکز استانها ۳ روز و شهرستانها ۴ روز طول خواهد کشید.

روال کار فروشگاه:
۱-کلیه سفارشاتی که قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر ثبت شوند،روز بعد ارسال میگردند.
۲-کلیه سفارشاتی که در روزهای پنچ شنبه و جمعه ثبت میشوند روز یکشنبه ارسال خواهند شد.
۳-از زمان تحویل بسته‌ها به پست،۳الی۴روز برای پست پیشتازو۵الی ۷روز برای پست سفارشی زمان لازم است تا بسته پستی به شما برسد(روزهای تعطیل را به تاخیر بالا اضافه کنید)بیشترین زمان ارسال جزوات ....۶روزه میباشد به دلیل اینکه جلوتر از شما داوطلب دیگری ثبت نام کرده باشد شما داوطلب گرامی توی نوبت ارسال قرار میگیرید.
۴-کلیه سی دی ها و محصولات قبل از ارسال تست شده و پس از تایید نهایی برای خریداران ارسال شده و با توجه به بسته بندی ضد ضربه،امکان صدمه دیدن سفارش شما وجود ندارد.
۵-لطفا برای سفارش سی دی ها و محصولات از آدرس های دقیق همراه با کد پستی 10 رقمی استفاده کنید.
۶-لطفا با سایر اعضای خانواده یا محل کار خود هماهنگ کنید تا در صورت عدم حضور شما بسته را تحویل بگیرند در غیر این صورت بسته برگشت خواهد خورد!
۷-درصورتی که در ارسال سفارش با مشکل روبرو شدید با ما تماس گرفته و اطلاعات خود را به شرح زیر ارسال کنید تا سفارش توسط ما ثبت گردد.
۸-اطلاعات مورد نیاز: نام و نام‌خانوادگی،آدرس به تفکیک استان،شهرو...-کد پستی 10 رقمی-شماره تلفن-شماره همراه نام و تعداد محصولات درخواستی
۹-برای کسب هرگونه اطلاعات بیشتر،ارائه پیشنهاد و انتقاد و پاسخ به سوالات احتمالی به آدرس Alonefarmer.ir[at]gmail.com ایمیل زده و یا با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ تماس حاصل فرمایید.

۱- پرداخت الکترونیکی با بانک سامان از طریق اینترنت/یا با مراجعه به شعب بانک های سامان و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت(جاری کارت 24 بانک سامان): بانک سامان شماره حساب      ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱  به نام محمد آروین
بانک سامان شماره کارت  ۵۱۳۶-۱۰۴۳-۸۶۱۲-۶۲۱۹  به نام محمد آروین
 
۲- پرداخت از طریق شعب بانک کشاورزی با مراجعه به شعب و واریز نقدی به شماره حساب/یا کارت به کارت: بانک کشاورزی شماره حساب مهر گستر      ۴۴۳۵۹۲۲۳۱   به نام محمد آروین
بانک کشاورزی شماره کارت ۸۳۷۶  ۳۹۷۶ ۷۰۱۰  ۶۰۳۷  به نام محمد آروین
 
آدرس پستی:قزوین- شهر صنعتی البرز- صندوق پستی ۱۵۳۳

منابع دکتری علوم مرتع‎(دکتری مرتعداری،دکترا مرتعداری)،جزوات دکتری علوم مرتع‎‏،سوالات آزمون دکتری علوم مرتع‎‏،بانک اطلاعاتی مرتعداری،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته مرتعداری،منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد رشته دکتری علوم مرتع‎‏،دکتری مرتعداری،کنکور۹۰ دکتری مرتعداری،سوالات آزمون دکترا مرتعداری،اصلاح مراتع دکتری مرتعداری.

منابع ارشد توسعه روستایی
منابع ارشد ترویج وآموزش کشاورزی
منابع ارشد باغبانی
منابع ارشد صنایع غذایی
منابع ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
منابع ارشد مبارزه با علفهای هرز
منابع ارشد حشره شناسی
منابع ارشد ژئوفیزیک
منابع ارشد هواشناسی
 شاخه علوم پایه  و    منابع ارشد هواشناسی کشاورزی  شاخه کشاورزی
منابع ارشد زراعت،منابع ارشد اصلاح نباتات،منابع ارشد اگرواکولوژی ومنابع ارشد علوم و تکنولوژی بذر
منابع ارشد کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
منابع ارشد کلیه رشته ها    کلیه رشته ها موجود است تماس بگیرید یا به صفحه اول سایت بروید.

تاریخ ارسال: شنبه 4 دی‌ماه سال 1389 ساعت 02:49 ق.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر