منابع ارشد کشاورزی, جزوات ارشد, سوالات ارشد,جزوه ارشد,جزوه دکتری

فروش جزوات منابع کارشناسی ارشد کشاورزی, منابع ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی , منابع ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد 92, جزوات

جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال

جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی - جدیدجدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی - جدید    بعد از آخرین تغییرات در تاریخ 1389/09/22 - 08:50
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تغییرات مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1390   فروش منابع دکتری 90 با تغییرات ایجاد شده در پی اچ دی آزمونبنا به درخواست دانشگاه ها، گروههای آموزشی، اساتید محترم دانشگاه ها و داوطلبان شرکت کننده، موضوع تغییرات مواد امتحانی آزمون دکترای Ph.D سال 1390 در شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور مطرح و پس از بررسی های انجام شده، عناوین رشته ها، رشته های مرتبط و مواد امتحانی آزمون مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد.
جدول رشته­ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره­های دکتری سال 1390

ردیفنام وکد رشته امتحانیرشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن میتوانند در این رشته شرکت کنندمواد امتحانی
1

محیط زیست، محیط زیست- آلودگی‌های محیط زیست

www.Phdazmoon.com

شیلات- محیط زیست- مهندسی محیط زیست1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات
4- اکولوژی عمومی
2

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

www.Phdazmoon.com

مکانیک ماشین­های کشاورزی1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- آبیاری عمومی- خاک شناسی عمومی
3

مکانیزاسیون کشاورزی (مهندسی پس از برداشت، کشاورزی دقیق، انرژی در کشاورزی، برداشت محصولات کشاورزی)

مکانیزاسیون کشاورزی1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
4

علوم باغبانی و فضای سبز (سبزی‌کاری، میوه‌کاری، فیزیولوژی و اصلاح میوه، فیزیولوژی و اصلاح سبزی، گیاهان صنعتی، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی، فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت)

باغبانی- مهندسی تولیدات گیاهی- مهندسی فضای سبز1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
5

علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی ، شیمی مواد غذایی، بیوتکنولوژی غذایی)

علوم و صنایع غذایی- صنایع فرآورده­های کشاورزی- صنایع کشاورزی1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
6

اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
7

علوم و صنایع چوب و کاغذ، فرآورده‌های چند سازه چوب، صنایع خمیر و کاغذ

www.Phdazmoon.com

علوم و صنایع چوب و کاغذ- فرآورده­های چند سازه چوب- صنایع خمیر و کاغذ1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- اقتصاد منابع طبیعی
4- اکولوژی عمومی
8

علوم خاک (خاک‌شناسی)، بیولوژی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

علوم خاک (خاک شناسی)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- باغبانی عمومی- زراعت عمومی

4- آبیاری عمومی- خاکشناسی عمومی

9

علوم دامی (فیزیولوژی دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، تغذیه دام (دام و طیور)، تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور، ژنتیک و اصلاح دام کمّی، ژنتیک و اصلاح دام کیفی)

علوم دامی1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
10

آبیاری (آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)

آبیاری و زهکشی- آب و خاک- مهندسی منابع آب- سازه­های آبی- علوم و مهندسی آبیاری1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- آبیاری عمومی- خاکشناسی عمومی
11

هواشناسی کشاورزی

www.Phdazmoon.com

مرتع و آبخیزداری- آبیاری- زراعت و اصلاح نباتات- مهندسی تولیدات گیاهی- علوم و تکنولوژی بذر1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
ردیفنام وکد رشته امتحانیرشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می­توانند در این رشته شرکت کنند.مواد امتحانی
12

شناسایی و مبازره با علف‌های هرز، مهندسی تولیدات گیاهی، علوم و تکنولوژی بذر، زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف‌های هرز)، اصلاح نباتات، اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)، اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، کشاورزی اکولوژیک، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی، بوم‌شناسی زراعی

ـ زراعت و اصلاح نباتات: (کشاورزی عمومی- زراعت و اصلاح نباتات- اگرونومی- مهندسی تولیدات گیاهی) ـ شناسایی ومبارزه با علف­های هرز: (کشاورزی عمومی- زراعت و اصلاح نباتات- اگرونومی- مهندسی تولیدات گیاهی- گیاه پزشکی- باغبانی) ـ بیوتکنولوژی کشاورزی: (زراعت و اصلاح نباتات- اگرونومی- مهندسی تولیدات گیاهی- حفاظت گیاهان- گیاه پزشکی- باغبانی)1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
13

ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی)، توسعه روستایی، توسعه روستایی (توسعه کشاورزی)

www.Phdazmoon.com

ترویج و آموزش کشاورزی- ترویج کشاورزی- آموزش کشاورزی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی

4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی

14

ـ حشره‌شناسی کشاورزی (حشره­شناسی کشاورزی، کنه‌شناسی و سیستماتیک حشرات، نماتدهای انگل حشرات، سم‌شناسی و فیزیولوژی حشرات، فیزیولوژی و سم­شناسی، اکولوژی کنترل بیولوژیک، بیوسیستماتیک حشرات) ـ بیماری‌شناسی گیاهی (بیماری­شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک و بیماری­های گیاهی، قارچ‌شناسی، نماتولوژی، ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی و گیاهی)

گیاه پزشکی- حفاظت گیاهان1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی
15

جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، علوم جنگل- جنگلداری، علوم جنگل- جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل

www.Phdazmoon.com

مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری (کلیه گرایش­ها)- مرتع- علوم گیاهی- محیط زیست1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- اقتصاد منابع طبیعی
4- اکولوژی عمومی
16

مجموعه شیلات (تکثیر و پرورش- شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی- تولید و بهره‌برداری)

مهندسی منابع طبیعی شیلات (کلیه گرایش­های مربوطه)- محیط زیست- دامپروری-دامپزشکی- زیست­شناسی (به جز گرایش گیاهی)1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات
4- اکولوژی عمومی
17

علوم مرتع، مرتع‌داری، آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)، بیابان‌زدایی، مدیریت مناطق بیابانی

مرتع – آبخیزداری- بیابان­زدایی- مدیریت مناطق بیابانی- مدیریت هم زیستی بیابان و جنگل1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات
4- اکولوژی عمومی
18

کشاورزی هسته‌ای(کشاورزی هسته ای- اصلاح نباتات و بیو تکنولوژی گیاهی)

زراعت- اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی در کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر- کشاورزی هسته­ای1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های کشاورزی
4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی - جدید        www.Phdazmoon.com/cat-405.aspxجدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی - جدید    بعد از آخرین تغییرات در تاریخ 1389/09/22 - 08:50
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تغییرات مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1390   فروش منابع دکتری 90 با تغییرات ایجاد شده در پی اچ دی آزمون  فروش منابع و جزوات دکترای ۹۰ کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی شامل جزوات معتبر و مهم اساتید طراح سوال و تاثیر گذار.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع جزوات:
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸- ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶-۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ مهندس آروین
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
            ۰۲۸۲۲۲۲۵۰۴۷ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  
           ۰۲۸۲۲۲۲۴۵۹۹  تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴ 

 PhdAzmoon[at]gmail.com  آدرس پستی: قزوین-شهر صنعتی البرز-صندوق پستی ۱۵۳۳

 فروش منابع دکتری 90 با تغییرات ایجاد شده در پی اچ دی آزمون
جدول رشته­ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره­های دکتری سال 1390
تذکر مهم : کلیه دروس در سطح کارشناسی هستند بجز دروسی که با علامت * مشخص شده­اند که در سطح کارشناسی ارشد می­باشند.
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی فنی و مهندسی
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی زبانجدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی علوم پزشکی
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی تریبت بدنی
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی هنرجدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه دامپزشکی
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی علوم پایه
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی علوم انسانی
جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1390 - گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی     فروش منابع دکتری 90 با تغییرات ایجاد شده در پی اچ دی آزمون

www.Phdazmoon.com/cat-405.aspx     www.Phdazmoon.com/cat-405.aspx

تاریخ ارسال: شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 03:19 ق.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب